Oświetlenie sześciu ulic w Warszawie do remontu

12 stycznia 2017
Oświetlenie sześciu ulic w Warszawie do remontu

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie otworzył oferty w przetargu na wykonanie projektu modernizacji oświetlenia sześciu ulic.

Przetarg dotyczy opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla remontu oświetlenia na ulicach: Stawki, al. Lotników, al. Wilanowskiej (na odcinku Wołoska – Dolina Służewiecka), Krasińskiego (odcinek Powązkowska – Wybrzeże Gdyńskie), Browarnej i Bliskiej (zadanie w ramach budżetu partycypacyjnego 2017).

Zadanie zostało podzielone na sześć części. W każdej z części dokumenty złożyło od dwóch do trzech wykonawców. Przynajmniej jedna z zaproponowanych ofert w każdym zadaniu mieści się w założonym przez ZDM budżecie. Oferty będą teraz analizowane. Wybrany wykonawca będzie miał 6 miesięcy na realizację zadania (nie dłużej niż do 31.07.2017).

W zakres prac wchodzi – oprócz wykonania projektu – także dokonanie skutecznego zgłoszenia robót lub uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę, jeżeli okaże się ono wymagane. ZDM chce, aby w projekcie uwzględnione zostało wykonanie robót polegających na demontażu lub ewentualnej zmianie lokalizacji istniejących urządzeń oświetleniowych, drogowych oraz prac związanych z zielenią.

Na podstawie otrzymanych projektów ZDM przeprowadzi prace budowalne.

Zaprenumeruj Oświetlenie LED