Program priorytetowy „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus”

6 października 2021
Program priorytetowy „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus”

Dnia 13 września 2021 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zorganizował spotkanie ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki z sygnatariuszami Porozumienia Burmistrzów. Podczas wydarzenia zaprezentowano nowy program priorytetowy NFOŚiGW „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus”, którego celem jest wsparcie inwestycji w efektywność energetyczną budynków realizowanych w formule EPC/ESCO.

Osiągnięcie neutralności klimatycznej wymaga działań nie tylko w dziedzinach będących od lat w centrum uwagi jak energetyka i przemysł, ale także w budownictwie. Skala wyzwań inwestycyjnych w tym sektorze w Polsce wymaga podejmowania zdecydowanych i nowatorskich kroków, którym towarzyszyć muszą także innowacyjne instrumenty finansowania. Należy do nich model inwestycji w oparciu o umowę o poprawę efektywności energetycznej EPC (Energy Performance Contract) z zaangażowaniem przedsiębiorstwa usług energetycznych ESCO (Energy Service Company) – podkreślił minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Przedstawiając korzyści, jakie wynikają dla przedsiębiorstw ESCO z propozycji wsparcia finansowego oferowanego w ramach programu, wiceprezes PFR Bartłomiej Pawlak stwierdził: – Cieszę się, że podejmujemy wspólne prace z Narodowym Funduszem i KAPE nad innowacyjnymi narzędziami finansowania inwestycji w efektywność energetyczną dla samorządów – dzięki temu jesteśmy w stanie sprostać szybko i z odwagą stojącym przed nami wyzwaniami.

Artur Lorkowski, zastępca prezesa NFOŚiGW potwierdził gotowość ze strony NFOŚiGW wdrożenia programu priorytetowego, który został zapoczątkowany dzięki finansowaniu projektu FinEERGo-Dom przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020. Stwierdził jednocześnie: – Doskonale rozumiemy, jak ważnym zadaniem jest wdrożenie w Polsce modelu ESCO. Z tego powodu bardzo cieszymy się, że będziemy współpracować ze sprawdzonymi partnerami – PFR oraz KAPE. Dzięki temu możliwe jest przezwyciężenie podstawowej przeszkody na drodze do zwiększenia efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych w Polsce, jaką jest zmobilizowanie środków do sfinansowania wkładu własnego właściciela budynku. Cieszymy się, że dzięki szerokim horyzontom PFR oraz specjalistycznej wiedzy eksperckiej KAPE jesteśmy w stanie przezwyciężyć te bariery.

Podczas spotkania szczegółowo omówiono zasady wsparcia udzielanego przez NFOŚiGW w ramach nowego programu priorytetowego „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus”. Przewiduje on stworzenie mechanizmu finansowania inwestycji, który oparty jest na współpracy właściciela budynku i przedsiębiorstwa ESCO, zarówno na etapie realizacji inwestycji poprawiającej efektywność energetyczną, jak i długoterminowego zarządzania energią w zmodernizowanym budynku.

NFOŚiGW pełni w Polsce funkcję krajowego koordynatora Porozumienia Burmistrzów.

Źródło: NFOŚiGW

Zaprenumeruj Oświetlenie LED