Przedłużenie terminu składania zgłoszeń w Konkursie Na NAJLEPIEJ OŚWIETLONĄ GMINĘ I MIASTO 2022 ROKU oraz NAJLEPSZĄ INWESTYCJĘ OŚWIETLENIOWĄ 2022 ROKU

7 listopada 2022
Przedłużenie terminu składania zgłoszeń w Konkursie  Na NAJLEPIEJ OŚWIETLONĄ GMINĘ I MIASTO 2022 ROKU oraz NAJLEPSZĄ INWESTYCJĘ OŚWIETLENIOWĄ 2022 ROKU

Konkurs ma na celu promowanie i propagowanie aktywności inwestycyjnej
w zakresie oświetlenia, a także nagradzanie efektu pracy instytucji oraz firm projektujących, wykonujących i zlecających inwestycje oświetleniowe.

Promowane są przede wszystkim rozwiązania energooszczędne oraz niekonwencjonalne i innowacyjne w zakresie projektów, zastosowanych materiałów, rozwiązań technicznych, a także rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych.

Do udziału w Konkursie zapraszamy wszystkich, którzy w ostatnich dwóch latach przeprowadzili na swoim terenie inwestycje związane z oświetleniem. Zgłaszane mogą być zarówno duże jak i małe, lokalne inwestycje z zakresu oświetlenia
i iluminacji, inwestycje oświetlenia ulicznego jak i oświetlenia wewnętrznego. Zgłaszać można oświetlenie dużych przestrzeni jak i oświetlenie akcentowe stanowiące istotę rozwiązania architektonicznego, urbanistycznego, czy też wystroju wnętrza obiektów, w tym obiektów kultury oraz wypoczynku.

Inwestycje oświetleniowe mogą być zgłaszane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego jak i przez inwestorów i zarządców nieruchomości, firmy produkujące sprzęt oświetleniowy, biura projektowe, a także indywidualnych projektantów.

W przypadku zgłoszeń inwestycji przez JST, przy ich ocenie, Komisja Konkursowa bierze pod uwagę wysiłek inwestycyjny danej Jednostki w relacji do wielkości gminy (miasta) lub powiatu. Oceniane są inwestycje służące zarówno bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz mieszkańców jak i służące celom społecznym, kulturalnym, a także mające wpływ na rozwój działalności gospodarczej na terenie JST. Każdorazowo, Komisja wizytuje zgłoszone inwestycje.

Z uwagi na prośby zainteresowanych, przedłużono termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 30 listopada 2022 r.

Bez zmian pozostaje termin zgłoszeń inwestycji w kategorii „Oświetlenie świąteczne”, który obowiązuje do 24 grudnia br.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronach: www.pzpo.pl i www.lightfair.pl – zakładka Konkursy.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 15 marca 2023 r., w czasie trwania 30-tych Międzynarodowych Targów Sprzętu Oświetleniowego ŚWIATŁO 2023
w Warszawie.

Patronat honorowy nad Konkursem objęła Izba Architektów RP oraz Związek Gmin Wiejskich RP.

Wszelkie pytania dot. Konkursu prosimy kierować na adres: biuro@pzpo.pl lub tel. 22/ 843-20-19.