Przetargi dotyczące oświetlenia LED – I kwartał 2014 r.

14 maja 2014

 

Od stycznia do marca br. ogłoszono 321 przetargów, których przedmiot był związany z oświetleniem LED. Najaktywniejszymi miesiącami I kwartału, w których ukazywały się publikacje ogłoszeń LED, były marzec (150 ogłoszeń przetargowych) i luty (94 przetargi). Najsłabszy pod tym względem okazał się styczeń (77 ogłoszeń).

 

Zdecydowanie najwięcej ogłoszeń o wszczęciu postępowania przetargowego w zakresie robót lub usług związanych z tematem oświetlenia LED pojawiało się w województwie śląskim – inwestorzy zamieścili tam 83 informacje (26% wszystkich ogłoszeń). Spora część ogłoszeń ukazała się na terenie województw: mazowieckiego (40) i dolnośląskiego (34). Najmniejszą ich liczbę zmonitorowano w województwie podlaskim (2).

 

Województwa śląskie oraz mazowieckie wskazywane były wskazywane jako te, w których realizacja robót/usług będzie dokonywana najliczniej (śląskie – ponad 80 zaplanowanych projektów; mazowieckie – ponad 30).
Spośród wszystkich form przetargów najpopularniejsze były przetargi nieograniczone, które stanowiły 59% wszystkich publikacji.
Usługi i ich wykonanie to najczęściej pojawiający się typ przetargów w omawianym kontekście. 154 ogłoszenia o zamówieniach publicznych zakwalifikowane zostały właśnie do tej kategorii (48%).

 

 

Więcej informacji o przetargach na oświetlenie LED w I kwartale 2014 r. w numerze 2.2014 kwartalnika Oświetlenie LED.