Raport: Przetargi dotyczące oświetlenia LED – analiza II kw. 2023 r.

9 sierpnia 2023
Raport: Przetargi dotyczące oświetlenia LED – analiza II kw. 2023 r.

Ogłoszenia

W Polsce w okresie od kwietnia do czerwca 2023 roku ogłoszono 626 ogłoszeń, których przedmiot był związany z oświetleniem LED (raport zawiera wszystkie ogłoszone przetargi, w których „oświetlenie LED” występuje jako samodzielne zamówienie jak i te, w których stanowi ono część składową większego przetargu). W analizowanym okresie postępowania zostały wszczęte przez 409 organizatorów.

Kiedy publikowano ogłoszenia o przetargach?

Najaktywniejszym okresem II kwartału 2023 roku, w którym ukazywały się publikacje ogłoszeń związanych z oświetleniem LED był czerwiec (213 ogłoszeń). W kwietniu zmonitorowano 204 informacje o wszczęciu postępowania przetargowego, w maju było ich natomiast 209.

W których województwach ogłaszano przetargi?

Zdecydowanie najwięcej ogłoszeń o wszczęciu postępowania przetargowego związanego z tematem oświetlenia typu LED, opublikowano w województwie mazowieckim – 128 informacji. Kolejne miejsca zajęły województwa śląskie (98) oraz dolnośląskie (78). Najmniejszą ich ilość zmonitorowano w województwie: opolskim (9). Najwięcej ogłoszeń zamieściła firma: MERCUS LOGISTYKA SP. Z O.O. 29, następnie POLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A. (14). Jak wynika z pozyskanych przez serwis Pressinfo.pl informacji, województwa mazowieckie, śląskie oraz dolnośląskie są tymi obszarami, w których zaplanowano najwięcej realizacji inwestycji pochodzących z przetargów (mazowieckie – 115, śląskie – 99, dolnośląskie – 80). [patrz: wykres 2].  Najmniej inwestycji realizowanych będzie na terenie województwa: opolskiego – 9.

Najczęściej wybieranym przez organizatorów przetargów trybem był tryb podstawowy – 291 ogłoszeń, na drugim miejscu zapytanie ofertowe – niepodlegające reżimowi stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych – 251 ogłoszeń.  

W II kwartale 2023 roku najwięcej postępowań przetargowych dotyczyło usługi, wykonania – 304 ogłoszenia o wszczęciu postępowań przetargowego dotyczyło właśnie tej kategorii.

Rozstrzygnięcia

W Polsce w okresie od kwietnia do czerwca 2023 roku dokonano rozstrzygnięć, zakończonych wyłonieniem wykonawcy w 330 przetargach, w których opis przedmiotu zamówienia zawierał hasło „oświetlenie LED” (raport zawiera wszystkie wyniki przetargów, w których oświetlenie LED występowało jako samodzielne zamówienie jak i te, w których stanowiło ono część składową większego przetargu). W analizowanym okresie 86 przetargów zakończono ich unieważnieniem. Opracowanie koncentruje się na zamówieniach, w których wyłoniono wykonawcę zamówienia publicznego.

Kiedy publikowano ogłoszenia o wynikach przetargów?

W II kwartale 2023 r. najwięcej informacji o wyborze wykonawcy zamówienia publicznego ukazało się w kwietniu – 125. Mniej rozstrzygnięć przetargów opublikowano w maju (94), natomiast w czerwcu zamawiający zamieścili 111 ogłoszeń o wyborze wykonawcy.

Gdzie najliczniej publikowano wyniki przetargowe?

Według danych opracowanych przez Pressinfo.pl najwięcej publikacji o wynikach przetargów związanych z tematem „oświetlenia LED” w Polsce, w II kwartale 2023 r., zamieszczono na terenach województw: mazowieckiego (53 wyniki), podkarpackiego (35) i lubelskiego (30). Najsłabiej sytuacja wyglądała w województwie kujawsko-pomorskim i lubuskim, gdzie zmonitorowano odpowiednio 7 i 5 informacji dotyczących tego tematu.

Liderzy – czyli, gdzie, kto i na jakie kwoty wygrywa przetargi?

W czołówce województw, z których pochodzą zwycięzcy zamówienia publicznego znalazły się: mazowieckie, podkarpackie i wielkopolskie.  Nasze podsumowanie otwierają wykonawcy z województwa mazowieckiego – 77 zwycięstw. Drugie miejsce należy do firm z województwa podkarpackiego – 39 podpisanych kontraktów, na trzecim uplasowały się firmy z województwa wielkopolskiego z wynikiem 28 wygranych przetargów.

Analizując zgromadzone dane pod kątem łącznej wartości za wygrane postępowania, należy zauważyć, że w II kwartale 2023 roku na podium znalazły się firmy z województw: mazowieckiego (88 768 497 zł), pomorskiego (63 617 287 zł) oraz dolnośląskiego (49 513 956 zł).

Największym portfelem zamówień publicznych pod względem najwyższej łącznej kwoty uzyskanej za postępowania rozstrzygnięte w analizowanym okresie może pochwalić się firma SPIE ELBUD GDAŃSK S.A., która zdobyła zamówienie na kwotę ponad 39 mln zł.  W tabeli poniżej przedstawiono 3 firmy, które uzyskały kontrakty o najwyższej łącznej wartości.

Nazwa firmy Wartość Liczba wygranych przetargów
SPIE ELBUD GDAŃSK S.A. 39 795 661,95 zł 1
LUG LIGHT FACTORY SP. Z O.O. 39 740 955,34 zł 2
TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. 34 366 175,10 zł 4

Firmy, które wygrały postępowania przetargowe na najwyższe kwoty łączne w II kwartale 2023 roku (dotyczące „oświetlenia LED”). [źródło: www.pressinfo.pl]

Dużą skutecznością w przygotowywaniu zwycięskich ofert może pochwalić się firma: ALPIDA POWER SP. Z O.O., która została wybrana jako wykonawca zamówienia w 10 postępowaniach opartych na prawie zamówień publicznych.  W skład TOP3 wchodzą również: ENERGA OŚWIETLENIE SP. Z O.O. oraz ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH EL-KAM KAMIL KOWALSKI.

Zamówienie publiczne o najwyższej wartości dotyczące wyłącznie oświetlenia LED zostało rozstrzygnięte przez Urząd Gminy Kleszczów. Przetarg dotyczył „Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacjowej i Długiej w Łękińsku.”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SPIE ELBUD GDAŃSK S.A.

Nazwa Inwestora Wartość przetargu w PLN Zwycięzca Przedmiot (skrót)
URZĄD GMINY KLESZCZÓW 39 795 661,95 zł SPIE ELBUD GDAŃSK S.A. Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacjowej i Długiej w Łękińsku.
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W WARSZAWIE 39 440 925,87 zł LUG LIGHT FACTORY SP. Z O.O. Dostawa nowych opraw oświetleniowych LED.
URZĄD GMINY WEJHEROWO 10 578 000,00 zł EL PROFESSIONAL SP. Z O.O. Wykonanie oświetlenia przestrzeni publicznej na terenie Gminy Wejherowo.

Najwyższa wartość pojedynczych przetargów w II kwartale 2023 roku (dotyczące     „oświetlenia LED”). [źródło: www.pressinfo.pl]

W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2023 roku dokonano rozstrzygnięć przetargów dotyczących oświetlenia LED, których łączna wartość wyniosła: 432 714 334 zł.

 

Ogłoszenia: Źródłem zebranych danych do raportu  były ogłoszenia pochodzące z: BZP (291), Internetu (321), TED Biuletynu Unijnych Zamówień Publicznych (14).

Rozstrzygnięcia: Źródłem zebranych do raportu danych były ogłoszenia o wygranych przetargach opublikowane w głównej mierze w BZP (297 informacji) oraz Biuletynie Unijnych Zamówień Publicznych – TED (33) i są poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje.

 

Chcesz być na bieżąco?

Zamów nasz newsletter!

 

 

Newsletter

Zamów bezpłatny newsletter