Rozstrzygnięte przetargi dotyczące oświetlenia LED. IV kwartał 2022 r.

13 lutego 2023
Rozstrzygnięte przetargi dotyczące oświetlenia LED. IV kwartał 2022 r.

W Polsce w okresie od października do grudnia 2022 roku dokonano rozstrzygnięć, zakończonych wyłonieniem wykonawcy w 335 przetargach, w których opis przedmiotu zamówienia zawierał hasło oświetlenie LED. Raport zawiera wszystkie wyniki przetargów, w których oświetlenie LED występowało jako samodzielne zamówienie jak i te, w których stanowiło ono część składową większego przetargu.

W analizowanym okresie 115 przetargów zakończono ich unieważnieniem. Opracowanie koncentruje się na zamówieniach, w których wyłoniono wykonawcę zamówienia publicznego. 

Kiedy publikowano ogłoszenia o wynikach przetargów?

W IV kwartale 2022 r. najwięcej informacji o wyborze wykonawcy zamówienia publicznego ukazało się w październiku – 132. Mniej rozstrzygnięć przetargów opublikowano w listopadzie (111), natomiast w grudniu zamawiający zamieścili 92 ogłoszeń o wyborze wykonawcy.

Gdzie najliczniej publikowano wyniki przetargowe?

Według danych opracowanych przez Pressinfo.pl najwięcej publikacji o wynikach przetargów związanych z tematem oświetlenia LED w Polsce, w IV kwartale 2022 r., zamieszczono na terenach województw: mazowieckiego (82 wyników), dolnośląskiego (34) i śląskiego (28). Najsłabiej sytuacja wyglądała w województwie zachodniopomorskim i opolskim, gdzie zmonitorowano odpowiednio 7 i 5 informacje dotyczące tego tematu.

Liderzy – czyli, gdzie, kto i na jakie kwoty wygrywa przetargi?

W czołówce województw, z których pochodzą zwycięzcy zamówienia publicznego znalazły się: mazowieckie, wielopolskie i pomorskie.  Nasze podsumowanie otwierają wykonawcy z województwa mazowieckiego – 88 zwycięstw. Drugie miejsce należy do firm z województwa wielkopolskiego – 34 podpisanych kontraktów, na trzecim uplasowały się firmy z województwa pomorskiego z wynikiem 31 wygranych przetargów.

Analizując zgromadzone dane pod kątem łącznej wartości za wygrane postępowania, należy zauważyć, że w IV kwartale 2022 roku na podium znalazły się firmy z województw: mazowieckiego (62 540 943 zł), śląskiego (41 628 996 zł) oraz pomorskiego (33 860 664 zł).

Największym portfelem zamówień publicznych pod względem najwyższej łącznej kwoty uzyskanej za postępowania rozstrzygnięte w analizowanym okresie może pochwalić się firma MOSTMARPAL SP. Z O.O., która zdobyła zamówienie na kwotę ponad 28 mln zł.  W tabeli poniżej przedstawiono 3 firmy, które uzyskały kontrakty o najwyższej łącznej wartości.

Nazwa firmy Wartość Ilość wygranych przetargów
MOSTMARPAL SP. Z O.O. 28 256 890,00 zł 1
ENERGA OŚWIETLENIE SP. Z O.O. 26 249 551,65 zł 10
LUG SERVICES SP. Z O.O. 23 659 597,72 zł 3

Dużą skutecznością w przygotowywaniu zwycięskich ofert może pochwalić się firma: KONSULTACJE ENERGETYCZNE SP. Z O.O. SP.K., która została wybrana jako wykonawca zamówienia w 15 postępowaniach opartych na prawie zamówień publicznych.  W skład TOP3 wchodzą również: ENERGA OŚWIETLENIE SP. Z O.O. oraz RMS POLSKA SP. Z O.O.

Zamówienie publiczne o najwyższej wartości dotyczące wyłącznie oświetlenia LED zostało rozstrzygnięte przez Urząd Miasta i Gminy Olecko. Przetarg dotyczył „Robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Olecko”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma LUG SERVICES SP. Z O.O.

W tabeli poniżej znajdują się trzy rozstrzygnięte postępowania o najwyższej wartości, w których przedmiot zamówienia związany był wyłącznie z branżą LED:

Nazwa Inwestora Wartość przetargu w PLN Zwycięzca Przedmiot (skrót)
URZĄD MIASTA I GMINY OLECKO 12 705 323,19 zł LUG SERVICES SP. Z O.O. Roboty budowlane w ramach zadania pn.: „Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Olecko”
URZĄD GMINY BOLESŁAWIEC 12 365 080,32 zł JANASZEK ELECTRIC SP. Z O.O. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Bolesławiec, w ramach projektu p.n. Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego
URZĄD MIASTA I GMINY ŁASK 8 432 880,00 zł CENTRUM ZAOPATRZENIA ENERGETYKI ELTAST SP. Z O.O. Opracowanie dokumentacji i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych dotyczących inwestycji: kompleksowej modernizacji systemu oświetlenia drogowego wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego w Gminie Łask

 W okresie od 1 października do 31 grudnia 2022 roku dokonano rozstrzygnięć przetargów (dotyczących oświetlenia LED), których łączna wartość wyniosła: 253 999 009 zł.

Źródłem zebranych do raportu danych były ogłoszenia o wygranych przetargach opublikowane w głównej mierze w BZP (314 informacji) oraz Biuletynie Unijnych Zamówień Publicznych – TED (21) i są poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje.

Pełny raport ukaże się w numerze 1/2023 Oświetlenie LED.

Zaprenumeruj