Raport: rozstrzygnięte przetargi dotyczące oświetlenia LED – analiza I kw. 2023 r.

14 maja 2023
Raport: rozstrzygnięte przetargi dotyczące oświetlenia LED – analiza I kw. 2023 r.

W Polsce w okresie od stycznia do marca 2023 roku dokonano rozstrzygnięć, zakończonych wyłonieniem wykonawcy w 189 przetargach, w których opis przedmiotu zamówienia zawierał hasło „oświetlenie LED” (raport zawiera wszystkie wyniki przetargów, w których „oświetlenie LED” występowało jako samodzielne zamówienie jak i te, w których stanowiło ono część składową większego przetargu).

W analizowanym okresie 62 przetargi zakończono ich unieważnieniem. Opracowanie koncentruje się na zamówieniach, w których wyłoniono wykonawcę zamówienia publicznego.

 

Kiedy publikowano ogłoszenia o wynikach przetargów?

W I kwartale 2023 r. najwięcej informacji o wyborze wykonawcy zamówienia publicznego ukazało się w marcu – 85. Mniej rozstrzygnięć przetargów opublikowano w styczniu (64), natomiast w lutym zamawiający zamieścili 40 ogłoszeń o wyborze wykonawcy.

 

Gdzie najliczniej publikowano wyniki przetargowe?

Według danych opracowanych przez Pressinfo.pl najwięcej publikacji o wynikach przetargów związanych z tematem „oświetlenia LED” w Polsce, w I kwartale 2023 r., zamieszczono na terenach województw: mazowieckiego (28 wyników), dolnośląskiego (21) i śląskiego (18). Najsłabiej sytuacja wyglądała w województwie łódzkim i opolskim, gdzie zmonitorowano odpowiednio 4 i 1 informację dotyczące tego tematu.

 

Liderzy – czyli, gdzie, kto i na jakie kwoty wygrywa przetargi?

W czołówce województw, z których pochodzą zwycięzcy zamówienia publicznego znalazły się: mazowieckie, dolnośląskie i wielkopolskie.  Nasze podsumowanie otwierają wykonawcy z województwa mazowieckiego – 38 zwycięstw. Drugie miejsce należy do firm z województwa dolnośląskiego – 23 podpisane kontrakty, na trzecim uplasowały się firmy z województwa wielkopolskiego z wynikiem 18 wygranych przetargów.

Analizując zgromadzone dane pod kątem łącznej wartości za wygrane postępowania, należy zauważyć, że w I kwartale 2023 roku na podium znalazły się firmy z województw: dolnośląskiego (60 579 142 zł), mazowieckiego (54 325 135 zł) oraz lubelskiego (16 576 237 zł).

 

Największym portfelem zamówień publicznych pod względem najwyższej łącznej kwoty uzyskanej za postępowania rozstrzygnięte w analizowanym okresie może pochwalić się firma ZAKŁAD ROBÓT TELETECHNICZNYCH TELFA WACŁAW KRUK, która zdobyła zamówienie na kwotę ponad 16 mln zł.  W tabeli poniżej przedstawiono 3 firmy, które uzyskały kontrakty o najwyższej łącznej wartości.

 

Nazwa firmy Wartość Ilość wygranych przetargów
ZAKŁAD ROBÓT TELETECHNICZNYCH TELFA WACŁAW KRUK 16 481 891,15 zł 1
ENERGA OŚWIETLENIE SP. Z O.O. 14 251 453,88 zł 6
TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A. 12 941 697,55 zł 8

Dużą skutecznością w przygotowywaniu zwycięskich ofert może pochwalić się firma: TAURON NOWE TECHNOLOGIE S.A., która została wybrana jako wykonawca zamówienia w 8 postępowaniach opartych na prawie zamówień publicznych.  W skład TOP3 wchodzą również: ENERGA OŚWIETLENIE SP. Z O.O. oraz PISJ SP. Z O.O.

Zamówienie publiczne o najwyższej wartości dotyczące wyłącznie oświetlenia LED zostało rozstrzygnięte przez Urząd Miasta i Gminy Kłodzko. Przetarg dotyczył „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kłodzka”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ZAKŁAD ROBÓT TELETECHNICZNYCH TELFA WACŁAW KRUK

W tabeli poniżej znajdują się trzy rozstrzygnięte postępowania o najwyższej wartości, w których przedmiot zamówienia związany był wyłącznie z branżą LED:

Nazwa Inwestora Wartość przetargu w PLN Zwycięzca Przedmiot (skrót)
URZĄD MIASTA I GMINY KŁODZKO 16 481 891,15 zł ZAKŁAD ROBÓT TELETECHNICZNYCH TELFA WACŁAW KRUK Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kłodzka
URZĄD GMINY BOLESŁAWIEC 10 052 910,83 zł JANASZEK ELECTRIC SP. Z O.O. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Bolesławiec
URZĄD GMINY PUCHACZÓW 6 105 236,61 zł EL-VOLT SP. Z O.O. Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Puchaczów oraz montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej

 W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2023 roku dokonano rozstrzygnięć przetargów dotyczących oświetlenia LED, których łączna wartość wyniosła: 222 925 528 zł.

 Źródłem zebranych do raportu danych były ogłoszenia o wygranych przetargach opublikowane w głównej mierze w BZP (161 informacji) oraz Biuletynie Unijnych Zamówień Publicznych – TED (28) i są poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje.

Pełny raport ukaże się w numerze 2/2023 Oświetlenie LED.

Zaprenumeruj Oświetlenie LED