Rozporządzenie dotyczące ryzyk w umowach o poprawę efektywności energetycznej

4 lutego 2022
Rozporządzenie dotyczące ryzyk w umowach o poprawę efektywności energetycznej

Dnia 1 stycznia 2022 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej „w sprawie zakresu ryzyka budowy i ryzyka uzyskania gwarantowanego poziomu średniorocznych oszczędności energii oraz szczegółowych czynników uwzględnianych przy ich ocenie”.   

Rozporządzenie dotyczy umów EPC, które mają na celu poprawę efektywności energetycznej środka trwałego poprzez jego modernizację lub dodatkowe wyposażenie.

Nowe przepisy mają między innymi zachęcić podmioty publiczne do zawierania takich umów, a także stanowić kolejny krok w kierunku poprawy sytuacji na rynku tego typu projektów.

Tekst Rozporządzenia (PDF 272KB)

Źródło: ppp.gov.pl

Zaprenumeruj Oświetlenie LED