Rozstrzygnięte przetargi dotyczące oświetlenia LED. Analiza II kwartału 2020 roku

2 września 2020
Rozstrzygnięte przetargi dotyczące oświetlenia LED. Analiza II kwartału 2020 roku

W Polsce w okresie od kwietnia do czerwca 2020 roku dokonano rozstrzygnięć 140 przetargów, w których opis przedmiotu zamówienia zawierał hasło oświetlenie LED (raport zawiera wszystkie wyniki przetargów – zarówno te, w których oświetlenie LED występowało jako samodzielne zamówienie, jak i te, w których stanowiło ono część składową większego przetargu).

W analizowanym okresie dokonano 11 unieważnień postępowania publicznego. Opracowanie koncentruje się na zamówieniach, które zostały zakończone wyłonieniem wykonawcy. Rozstrzygnięć dotyczących wyłącznie oświetlenia LED zamieszczono 91.

Kiedy publikowano ogłoszenia o wynikach przetargów?

W II kwartale 2020 roku najwięcej informacji o wyborze wykonawcy zamówienia publicznego ukazało się w kwietniu (52). Nieco mniej rozstrzygnięć przetargów opublikowano w czerwcu – 51, a w maju było ich 37.

Gdzie najliczniej publikowano wyniki przetargowe?

Według danych opracowanych przez Pressinfo.pl, najwięcej publikacji o wynikach przetargów związanych z tematem oświetlenia LED w Polsce w II kwartale 2020 roku zamieszczono na terenach województw: podkarpackiego (24 wyniki), dolnośląskiego (18) oraz lubelskiego (17). Najsłabiej sytuacja wyglądała w województwach: lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim oraz warmińsko-mazurskim, gdzie zmonitorowano po trzy informacje dotyczące tego tematu.

 Liderzy – czyli gdzie, kto i na jakie kwoty wygrywa przetargi

Zdecydowanie najczęściej przetargi związane przedmiotowo z oświetleniem LED wygrywały firmy z obszaru województwa podkarpackiego – 24 zwycięstwa. W czołówce (zob. wykres 3) znalazły się również przedsiębiorstwa z województw mazowieckiego (16) oraz wielkopolskiego (15).

Analizując zgromadzone dane pod kątem łącznej wartości za wygrane postępowania, należy zauważyć, że w II kwartale 2020 roku na podium znalazły się firmy z województw:  podkarpackiego (15,5 mln zł), dolnośląskiego (11,5 mln zł) oraz mazowieckiego (6,9 mln zł).

Największym portfelem zamówień publicznych pod względem najwyższej kwoty łącznej za postępowanie rozstrzygnięte w analizowanym okresie może pochwalić się firma APIS Polska Sp. z o.o., która zdobyła zamówienia na kwotę ponad 5,7 mln zł.  W tabeli poniżej przedstawiono pięć firm, które uzyskały kontrakty o najwyższej łącznej wartości.

Nazwa firmy Wartość LIczba wygranych przetargów
APIS POLSKA SP. Z O.O. 5 710 027,81 zł 1
TAURON DYSTRYBUCJA SERWIS S.A. 4 658 837,40 zł 1
ELTOR SP. Z O.O. SP.K. 4 497 584,84 zł 1
REMBISZ SP. Z O.O. 4 435 000,00 zł 1
ENEA OŚWIETLENIE SP. Z O.O. 3 269 761,72 zł 1

 Dużą skutecznością w przygotowywaniu zwycięskich ofert może mogą pochwalić się firmy: Antares Adam Antonik Sp.j., Usługi Elektromonterskie EL-SEK Patryk Sekulski oraz  Usługi Elektromonterskie Michał Kuśnierek, z których każda została wybrana do realizacji trzech kontraktów w trybie zamówień publicznych.

Zamówienie publiczne o najwyższej wartości zostało rozstrzygnięte przez Urząd Miasta Zamość. Przetarg dotyczył zagospodarowania terenu wokół Zalewu Miejskiego w Zamościu. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma APIS Polska Sp. z o.o.

W tabeli poniżej znajdują się  trzy rozstrzygnięte postępowania o najwyższej wartości.

Nazwa Inwestora Wartość przetargu Zwycięzca Przedmiot (skrót)
URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ 5 710 027,81 zł APIS POLSKA SP. Z O.O. Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Miejskiego w Zamościu
MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW W CHORZOWIE 4 658 837,40 zł TAURON DYSTRYBUCJA SERWIS S.A. Świadczenie usługi w zakresie utrzymania oświetlenia: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców, boisk, chodników, ulicznych przejść dla pieszych oraz oświetlenia 4-ch podziemnych przejść dl..
URZĄD MIASTA I GMINY WĘGLINIEC 4 497 584,84 zł ELTOR SP. Z O.O. SP.K.  Przebudowa drogi gminnej – ul. Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczno – kanalizacyjną

W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 roku dokonano rozstrzygnięć przetargów dotyczących oświetlenia LED, których łączna wartość wyniosła: 76 866 800,41 zł.

 Źródłem danych zebranych do raportu były ogłoszenia o wygranych przetargach opublikowane w głównej mierze w BZP (126  informacji) oraz Biuletynie Unijnych Zamówień Publicznych – TED (14) i są poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone przez inwestora informacje.

Fot. ZDM

Zaprenumeruj Oświetlenie LED