Rozstrzygnięte przetargi dotyczące oświetlenia LED – analiza I kwartału 2020 r.

20 maja 2020
Rozstrzygnięte przetargi dotyczące oświetlenia LED – analiza I kwartału 2020 r.

W Polsce w okresie od  stycznia do marca 2020 roku dokonano rozstrzygnięć 103 przetargów, w których opis  przedmiotu zamówienia zawierał hasło oświetlenie LED (raport zawiera wszystkie wyniki przetargów, w których oświetlenie LED występowało jako samodzielne zamówienie jak i te, w których stanowiło ono część składową większego przetargu).

W analizowanym okresie dokonano 17 unieważnień postępowania publicznego. Opracowanie koncentruje się na zamówieniach, które zostały zakończone wyłonieniem wykonawcy.

Kiedy publikowano ogłoszenia o wynikach przetargów?

W I kwartale 2020 r. najwięcej informacji o wyborze wykonawcy zamówienia publicznego ukazało się w marcu (39). Nieco mniej rozstrzygnięć przetargów opublikowano w styczniu – 38, a w lutym było ich 26.

 Gdzie najliczniej publikowano wyniki przetargowe?

Według danych opracowanych przez Pressinfo.pl najwięcej publikacji o wynikach przetargów związanych z tematem oświetlenia LED w Polsce, w I kwartale 2020r., zamieszczono na terenach województwa pomorskiego (13 wyników), śląskiego (12) oraz dolnośląskiego i mazowieckiego (10). Najsłabiej sytuacja wyglądała w województwie: podlaskim, gdzie zmonitorowano zaledwie 1 informację dotyczącą tego tematu.

 Liderzy – czyli, gdzie, kto i na jakie kwoty wygrywa przetargi?

Zdecydowanie najczęściej przetargi związane przedmiotowo z oświetleniem LED wygrywały firmy z obszaru województwa mazowieckiego – 15 zwycięstw. Mazowieckie przedsiębiorstwa mogą pochwalić się najwyższą skutecznością w uzyskiwaniu zamówienia publicznego. Klasyfikacja ta nie zmienia się od co najmniej roku. Związane jest to  zarówno z koncentracją firm  w obrębie tego obszaru administracyjnego, oraz dobrego przygotowania merytorycznego i znajomości rynku. W czołówce znalazły się również przedsiębiorstwa z województw pomorskiego (14) oraz podkarpackiego i dolnośląskiego (po 9).

Analizując zgromadzone dane pod kątem łącznej wartości za wygrane postępowania, należy zauważyć, że w I kwartale 2020 roku na podium znalazły się firmy z województw:  podkarpackiego (10,3 mln zł), pomorskiego (8,7 mln zł). Mazowieckie, które często przewodzi rankingom, tym razem znalazło się na miejscu trzecim z wynikiem 8,5 mln zł.

Największym portfelem zamówień publicznych pod względem najwyższej łącznej kwoty uzyskanej za postępowania rozstrzygnięte w analizowanym okresie może pochwalić się firma APIS POLSKA SP. Z O.O., która zdobyła zamówienia na kwotę ponad 6,2 mln zł.  W tabeli poniżej przedstawiono 5 firm, które uzyskały kontrakty o najwyższej łącznej wartości.

Nazwa firmy Wartość w zł Liczba wygranych przetargów
APIS POLSKA SP. Z O.O. 6 243 496,76 1
ELTAST SP. Z O.O. CENTRUM ZAOPATRZENIA ENERGETYKI 4 938 309,95 3
SPIE ELBUD GDAŃSK S.A. 4 711 940,58 1
EUROPEL SP. Z O.O. 3 431 716,47 1
TAURON DYSTRYBUCJA SERWIS S.A. 2 835 475,59 7

Dużą skutecznością w przygotowywaniu zwycięskich ofert może pochwalić się firma TAURON DYSTRYBUCJA SERWIS S.A., która została wybrana jako wykonawca zamówienia w 7 postępowaniach opartych na prawie zamówień publicznych.

Zamówienie publiczne o najwyższej wartości zostało rozstrzygnięte przez Urząd Gminy w Rymanowie. Przetarg dotyczył „Rewitalizacji rymanowskiego rynku”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma APIS POLSKA SP. Z O.O..

W tabeli poniżej znajdują się  trzy rozstrzygnięte postępowania o najwyższej wartości.

Troska o środowisko, długa żywotność oświetlenia LED oraz energooszczędność – przy rosnących cenach prądu – spowodowały, że coraz więcej odbiorców energii elektrycznej decyduje się na zmianę oświetlenia na dużą skalę. Wśród postępowań ogłoszonych w monitorowanym okresie, to właśnie modernizacja oświetlenia zajmuje pierwsze miejsca w podsumowaniu.

Nazwa Inwestora Wartość przetargu w zł Zwycięzca Przedmiot (skrót)
URZĄD GMINY RYMANÓW 6 243 497 APIS POLSKA SP. Z O.O. Rewitalizacja rymanowskiego rynku
URZĄD MIASTA I GMINY POŁANIEC 4 711 941 SPIE ELBUD GDAŃSK S.A. Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Połaniec
URZĄD MIASTA I GMINY KAZIMIERZA WIELKA 3 892 950 zł ELTAST SP. Z O.O. CENTRUM ZAOPATRZENIA ENERGETYKI Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kazimierza Wielka celem zwiększenia jego efektywności

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku dokonano rozstrzygnięć przetargów dotyczących oświetlenia LED, których łączna wartość wyniosła: 47 100 813 zł.

Źródłem zebranych danych do raportu były ogłoszenia o wygranych przetargach opublikowane w głównej mierze w BZP (93  informacji) oraz Biuletynie Unijnych Zamówień Publicznych – TED (10) i są poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje.

Fot. ELMONTER

Zaprenumeruj Oświetlenie LED