Przetargi na oświetlenie LED w III kwartale 2019 r.

15 listopada 2019
Przetargi na oświetlenie LED w III kwartale 2019 r.

W Polsce w okresie od lipca do września 2019 roku dokonano rozstrzygnięć 371 przetargów, w których opis przedmiotu zamówienia zawierał hasło „oświetlenie LED” (raport zawiera wszystkie wyniki przetargów, w których oświetlenie LED występowało jako samodzielne zamówienie, a także te, w których stanowiło ono część składową większego przetargu).

W analizowanym okresie dokonano 86 unieważnień postępowania publicznego. Opracowanie koncentruje się na zamówieniach, które zostały zakończone wyłonieniem wykonawcy. Rozstrzygnięć dotyczących wyłącznie oświetlenia  LED zamieszczono 98.

Kiedy publikowano ogłoszenia o wynikach przetargów?

W III kwartale 2019 roku najwięcej informacji o wyborze wykonawcy zamówienia publicznego ukazało się w lipcu (153). Nieco mniej rozstrzygnięć przetargów opublikowano we wrześniu (123), a w sierpniu było ich 95.

Gdzie najliczniej publikowano wyniki przetargowe?

Według danych opracowanych przez Pressinfo.pl najwięcej publikacji o wynikach przetargów związanych z tematem oświetlenia LED w Polsce w III kwartale 2019 roku zamieszczono na terenach województw: mazowieckiego (53 wyniki), śląskiego (43) oraz dolnośląskiego (31). Najsłabiej sytuacja wyglądała w województwie opolskim, gdzie zmonitorowano dziewięć informacji dotyczących tego tematu.

 Liderzy – czyli, gdzie, kto i na jakie kwoty wygrywa przetargi

Zdecydowanie najczęściej przetargi związane przedmiotowo z oświetleniem LED wygrywały firmy z obszaru województwa mazowieckiego – 63 zwycięstwa. Mazowieckie przedsiębiorstwa od kilku kwartałów mogą pochwalić się najwyższą skutecznością w uzyskiwaniu zamówienia publicznego. Związane jest to zarówno z koncentracją firm w obrębie tego obszaru administracyjnego, jak i z dobrym przygotowaniem merytorycznym i znajomością rynku. W czołówce znalazły się również przedsiębiorstwa z województw śląskiego (50) oraz podkarpackiego (32).

Analizując zgromadzone dane pod kątem łącznej wartości za wygrane postępowania, należy zauważyć, że w III kwartale 2019 roku na podium znalazły się firmy z województw: mazowieckiego (99,6 mln zł), pomorskiego (50,6 mln zł) oraz śląskiego (46 mln zł).

Największym portfelem zamówień publicznych pod względem najwyższej kwoty łącznej za postępowanie rozstrzygnięte w analizowanym okresie może pochwalić się Erbud Operations Sp. z o.o., która zdobyła zamówienia na kwotę ponad 21,3 mln zł. W tabeli poniżej przedstawiono pięć firm, które uzyskały kontrakty o najwyższej łącznej wartości.

Nazwa inwestora Wartość przetargu Zwycięzca Przedmiot (skrót)
Urząd Gminy Karpacz 7 232 490 zł Energobest Sieci i Instalacje Energetyczne Artur Migacz  Wymiana i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karpacz
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu 4 894 000 zł ADA-LIGHT Sp. z o.o. Budowa oświetlenia Stadionu Miejskiego przy ul. Bema w Toruniu
Urząd Miasta Gliwice 3 173 400 zł OBI Complex Rafał Zgoda Budowa oświetlenia na ul. Tarnogórskiej w ramach projektu „Ekoświatło” w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego

Dużą skutecznością w przygotowywaniu zwycięskich ofert może pochwalić się firma Bocar Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Specjalistyczne, która została wybrana do realizacji siedmiu kontraktów w trybie zamówień publicznych.

Zamówienie publiczne o najwyższej wartości zostało rozstrzygnięte przez Urząd Gminy w Karpaczu. Przetarg dotyczył wymiany i budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karpacz. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Energobest Sieci i Instalacje Energetyczne Artur Migacz. W tabeli poniżej znajdują się trzy rozstrzygnięte postępowania o najwyższej wartości.

Nazwa inwestora Wartość przetargu Zwycięzca Przedmiot (skrót)
Urząd Gminy Karpacz 7 232 490 zł Energobest Sieci i Instalacje Energetyczne Artur Migacz  Wymiana i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karpacz
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu 4 894 000 zł ADA-LIGHT Sp. z o.o. Budowa oświetlenia Stadionu Miejskiego przy ul. Bema w Toruniu
Urząd Miasta Gliwice 3 173 400 zł OBI Complex Rafał Zgoda Budowa oświetlenia na ul. Tarnogórskiej w ramach projektu „Ekoświatło” w Gliwicach – modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego

Wśród postępowań ogłoszonych w monitorowanym okresie  modernizacja oświetlenia zajmuje pierwsze miejsca w podsumowaniu.

W okresie od 1 lipca do 30 września 2019 roku dokonano rozstrzygnięć przetargów (dotyczących oświetlenia LED), których łączna wartość wyniosła 419 329 361,47 zł.

Fot. Lena Lighting

Więcej w numerze 5/2019 Oświetlenie LED.

Zaprenumeruj