Signify z sukcesem zrealizowała cele programu zrównoważonego rozwoju „Jaśniejsze Życie, Lepszy Świat 2020”

25 lutego 2021
Signify z sukcesem zrealizowała cele programu zrównoważonego rozwoju „Jaśniejsze Życie, Lepszy Świat 2020”

Signify poinformował, że osiągnął cele swojego programu zrównoważonego rozwoju „Jaśniejsze Życie, Lepszy Świat 2020”, realizując z nadwyżką większość ambitnych zobowiązań wyznaczonych podczas rozpoczęcia programu w 2016 r.

W 2020 r. firma osiągnęła neutralność węglową w całej swojej globalnej działalności i używała energii elektrycznej pochodzącej w 100% ze źródeł odnawialnych[1]. Signify uzyskał 84% swoich przychodów z energooszczędnych produktów, systemów i usług[2], przekraczając swój cel, który wynosił 80%. Ponadto we wszystkich zakładach produkcyjnych nie zostały wygenerowane żadne odpady do środowiska. Wskaźnik zrównoważonego rozwoju odnośnie dostawców jest na poziomie 99%, co oznacza znaczne przekroczenie celu, który wynosił 90%.

Z radością ogłaszamy, że pomyślnie zrealizowaliśmy wszystkie zobowiązania na 2020 rok! Każdy pracownik Signify może być dumny z osiągnięcia ambitnych celów w zakresie neutralności węglowej, zrównoważonych przychodów, bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju dostawców oraz zerowej ilości odpadów na wysypiskach – powiedziała Nicola Kimm, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju, Środowiska i Bezpieczeństwa Pracy w Signify. – Teraz wyruszamy w nową, pięcioletnią podróż, aby podwoić nasz pozytywny wpływ na środowisko i społeczeństwo. Zrealizujemy to kontynuując nasz program Jaśniejsze Życie, Lepszy Świat, który jest w pełni powiązany z naszymi celami oraz zintegrowany z ogólną strategią firmy i sposobem prowadzenia działalności.

Wszystkie zobowiązania Signify wyznaczone na 2020 r. wpisują się w sześć Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, w ramach których może osiągnąć największy wpływ na środowisko i społeczeństwo.

Zrównoważone przychody:

  • 84% przychodów z portfolio energooszczędnych produktów, systemów i usług, przekraczając cel 80% wyznaczony w 2020 r.
  • 2,923 mld  źródeł światła i opraw LED dostarczonych od 2015 r., które zapobiegły emisji 72 988 kt CO2

Zrównoważona działalność:

  • Neutralność węglowa w całej globalnej działalności
  • Użycie energii elektrycznej pochodzącej w 100% ze źródeł odnawialnych
  • Zerowa ilość odpadów wywożonych na wysypiska ze wszystkich zakładów produkcyjnych
  • Historycznie najlepsze wyniki w zakresie bezpieczeństwa (łączny wskaźnik incydentów równy 0,22, cel: <0,35)
  • 99-procentowy wskaźnik zrównoważonego rozwoju dostawców (cel: 90%)
  • Poprawa jakości życia 6 mln ludzi poprzez rozwój oświetlenia zasilanego energią słoneczną i wsparcie 9 266 przedsiębiorców przez doskonalenie ich umiejętności technicznych i biznesowych od 2017 r.

Signify jesteś uwzględniany w indeksie Dow Jones Sustainability World Index. Otrzymał także tytuł Lidera Branży w 2017, 2018 i 2019 r. i ponownie znalazł się na „liście Climate A” CDP za ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, a także na „liście Supply Chain A” CDP.

 

[1] Z wyłączeniem przejętych spółek (w tym Cooper Lighting Solutions i Klite) w standardowym dwuletnim okresie integracji w zakresie raportowania środowiskowego i społecznego.

[1] Energooszczędne produkty, systemy i usługi muszą cechować się mierzalnym pozytywnym wpływem na efektywność energetyczną (10% lub więcej), co stanowi najistotniejszy obszar naszych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 

Zaprenumeruj Oświetlenie LED