System z naturalnym światłem

9 czerwca 2016
System z naturalnym światłem

Długotrwałe przebywanie w sztucznym świetle naraża nas na niekorzystne zjawisko uwalniania melatoniny na stałym poziomie przez cały dzień. System Transparent 3 Circadian, w którym została zastosowana dynamiczna zmiana widma światła, minimalizuje te negatywne konsekwencje spowodowane długotrwałym przebywaniem w sztucznym świetle. Oprawy mogą automatycznie dostosowywać się do strefy czasowej oraz pory dnia, wywierając odpowiedni wpływ na proces uwalniania melatoniny.

 

System Transparent 3 Circadian próbuje jak najlepiej odwzorować światło słoneczne i jego wpływ na funkcjonowanie ludzkiego organizmu. Oprawa imituje dwie jego najważniejsze cechy – w godzinach porannych ogranicza, a następnie przed zachodem słońca ponownie uruchamia proces uwalniania melatoniny. To powoduje, że osoby przebywające w pomieszczeniu nie są narażone na negatywne skutki stałego sztucznego oświetlenia.
Ze względu na swoje właściwości system przeznaczony jest przede wszystkim do pomieszczeń długotrwałego pobytu osób z ograniczonym dostępem światła dziennego, szczególnie do sal szpitalnych, domów spokojnej starości, biur, galerii handlowych i obiektów użyteczności publicznej.

ES-SYSTEM