Systemy do pomiarów promieniowania UV w lampach do dezynfekcji

8 kwietnia 2020
Systemy do pomiarów promieniowania UV w lampach do dezynfekcji

Ostatnie wydarzenia związane z pandemią koronawirusa spowodowały ogromny wzrost zainteresowania dezynfekcją lampami UV. GL Optic proponuje szereg rozwiązań służących do badania jakości LED i innych źródeł emitujących promieniowanie UV stosowanych w dezynfekcji.

Dezynfekcja promieniowaniem optycznym polega na unieszkodliwieniu wirusów i bakterii poprzez uszkadzanie ich łańcucha DNA. Efektywność urządzeń oświetleniowych w tym procesie jest zależna od dawki promieniowania z określonego zakresu długości fali. Obecnie wiele firm pracuje nad upowszechnieniem aplikacji do dezynfekcji wody, powietrza oraz powierzchni z wykorzystaniem promieniowania UVC uzyskanego z diod LED.

Skuteczne promieniowanie UV LED do dezynfekcji powietrza lub wody jest promieniowaniem nadfioletowym z zakresu UVC. Pracując nad nowymi projektami z wykorzystaniem diod emitujących w zakresie pasma UV do dezynfekcji, głównie między 200 a 280 nm, należy szczególnie zadbać o odpowiednią ocenę jakości emitowanego promieniowania. Dotyczy to nie tylko samych źródeł promieniowania LED, ale także całych układów optycznych, ponieważ właściwości materiałów stosowanych w konwencjonalnych oświetlaczach niekoniecznie sprawdzają się w tym nietypowym zastosowaniu. Z tego powodu w takich wymagających zastosowaniach szczególnie istotna jest dokładność pomiarów zarówno natężenia napromienienia, jak i długości fali dominującej. Umożliwi to precyzyjne zweryfikowanie mocy optycznej i długości fali dominującej oraz pozwoli na określenie niezbędnego czasu ekspozycji.

W zależności od etapu prac nad nowym projektem możemy mieć potrzebę zweryfikowania parametrów samego źródła UV LED, czyli pojedynczej diody lub modułu LED w połączeniu z soczewkami i pozostałymi elementami.

W przypadku pomiarów pojedynczych UV LED można wykorzystać małą kulę całkującą GL Opti Sphere 48 lub 205 połączoną i skalibrowaną ze stacjonarnym spektroradiometrem GL Spectis 4.0 lub przenośnym GL Spectis 5.0 Touch. W ten sposób pojedynczy pomiar pozwoli na zebranie danych o mocy promienistej [mW], długości fali dominującej i rozkładu widmowego. Pomoże to ustalić sprawność układu i zoptymalizować parametry zasilania.

Jeżeli chcemy zweryfikować, jaka część strumienia pada na daną powierzchnię z danej odległości od źródła, należy wykorzystać sondę optyczną GL Opti Probe 5.1.50 połączoną ze spektroradiometrem, wywzorcowaną do pomiarów natężenia napromienienia [mW/m2]. W tym pomiarze również mamy możliwość weryfikacji długości fali i pełnego pomiaru rozkładu spektralnego. Na podstawie tych danych, znając niezbędną ilość energii potrzebnej do unieszkodliwienia wirusów, będziemy mogli obliczyć konieczny czas ekspozycji.

Kolejnym układem pomiarowym wykorzystywanym do weryfikacji produktów UV LED jest goniometr GLG 4-500 połączony ze spektroradiometrem GL Spectis 4.0 lub 5.0 Touch. Taki zestaw pomiarowy umożliwia pomiar rozsyłu mocy promienistej (ang. RID – radiant intensity distribution). Dzięki takim pomiarom można stworzyć bryłę radiometryczną składającą się z cząstkowych wektorów promieniowania optycznego zmieniających się w zależności od kąta. Dane te umożliwiają precyzyjną weryfikację całego radiatora UV z wykorzystaniem UV LED.

Drobne przesunięcia długości fali mają decydujące znaczenie w skuteczności określonego oddziaływania w zakresie ultrafioletu – właśnie w procesie dezynfekcji. Dlatego decydując się na zakup sprzętu do pomiarów optycznych, zwróćmy uwagę na to, że ich cena wprost odzwierciedla jakość komponentów i podzespołów zastosowanych do produkcji tych urządzeń. Zwróćmy też uwagę na kwestie kalibracji i wzorcowania sprzętów pomiarowych. W specjalistycznych zastosowaniach UV LED jakość promienników ma bezpośrednie przełożenie na nasze bezpieczeństwo.