Tech-Safe-Bio

4 listopada 2015
Tech-Safe-Bio

W dniu 7 października br. w Warszawie odbyła się uroczystość otwarcia Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska (Tech-Safe-Bio). Nowo wybudowany obiekt powstał z inicjatywy Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (CIOP-PIB), a współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej.

 

Program prowadzonych w Laboratoriach Tech-Safe-Bio prac badawczych obejmie projektowanie i rozwój innowacyjnych metod i rozwiązań technicznych dla różnych sektorów gospodarki krajowej z ukierunkowaniem na ograniczanie negatywnych skutków oddziaływania zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych na człowieka w środowisku pracy. Zadania naukowo-badawcze będą realizowane w 17 specjalistycznych laboratoriach (w tym modelowania warunków oświetleniowych oraz badań zagrożeń elektromagnetycznych i elektrostatycznych) zlokalizowanych na powierzchni ok. 6 tys. mkw. Prowadzić je będzie zespół specjalistów – pracowników naukowych instytutu, wzmocniony interdyscyplinarnym zespołem młodych badaczy, przewidywanych do zatrudnienia w latach 2016–2018.

 

Projekt Tech-Safe-Bio wpisał się w II Oś Priorytetową Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Infrastruktura sfery B+R, której celem jest wzrost konkurencyjności polskiej nauki dzięki konsolidacji i modernizacji infrastruktury naukowo-badawczej i informatycznej najlepszych jednostek naukowych działających w Polsce, zgodnie ze strategią Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowaną przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

 

Zaprenumeruj Oświetlenie LED