Trwa projekt Streetlight-EPC

19 lutego 2015
Trwa projekt Streetlight-EPC

W większości regionów europejskich umowy o poprawę efektywności energetycznej (ang. energy performance contracting – EPC) nie są jeszcze rozwiniętym mechanizmem. Umowy te mogą być bardzo dobrym rozwiązaniem przy modernizacji oświetlenia ulicznego: gwarantowane usługi energetyczne w postaci EPC sprawdzają się najlepiej w przypadku projektów o dużym potencjale oszczędności energii i kosztów.

 

Wolny rozwój tego typu umów jest spowodowany istnieniem barier prawnych, brakiem zrozumienia i zaufania do EPC, a także małą liczbą przedsiębiorstw usług energetycznych (ESCO) i organizacji ułatwiających rozwój rynku EPC. Oświetlenie uliczne jest znakomitym polem doświadczalnym dla EPC, ze względu na dość prostą konstrukcję z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia – w porównaniu np. z EPC w budownictwie. Ponadto, wprowadzenie technologii LED na rynek oświetlenia ulicznego da znaczne oszczędności energii i kosztów ze stosunkowo krótkim okresem zwrotu.

 

Projekt „Streetlight-EPC” ma za zadanie zwiększyć zarówno popyt, jak i podaż projektów typu EPC w dziewięciu europejskich regionach poprzez zaoferowanie usług ułatwiających stosowanie EPC. Usługi te zapewnią kompleksowe wsparcie gminom oraz sektorowi MŚP. Celem projektu jest wdrożenie 36 projektów z zakresu oświetlenia ulicznego, co pozwoli na zwiększenie świadomości na temat zarówno technologii LED, jak i modelu EPC.

 

Projekt jest realizowany w ramach programu „Inteligenta Energia dla Europy” i zakończy się w marcu 2017 r.

 

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można znaleźć na stronie: www.streetlight-epc.eu