Wdrożenie systemu oświetlenia ulic

15 kwietnia 2015
Wdrożenie systemu oświetlenia ulic

Spółka Apanet Green System (zależna od Apanet SA) zawarła w dniu 9 marca br. umowę z Energa Oświetlenie na projekt, wdrożenie oraz uruchomienie systemu sterowania oświetleniem ulicznym w Bydgoszczy. Wartość umowy wynosi 3,8 mln PLN netto, zaś wartość usług serwisowych to 51,8 tys. PLN za każdy z 12 miesięcy. Termin zakończenia umowy upływa w sierpniu br. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „System Zielonych Inwestycji SOWA – energooszczędne oświetlenie uliczne”.

 

Zaprenumeruj Oświetlenie LED