Więcej przetargów na oświetlenie LED

23 kwietnia 2019
Więcej przetargów na oświetlenie LED

W Polsce od stycznia do marca 2019 roku ogłoszono 906 przetargów, których przedmiot był związany z oświetleniem LED. W porównaniu do poprzedniego kwartału zaobserwowano wzrost liczby wszczynanych postępowań o 18,9% .

Najaktywniejszym okresem I kwartału 2019  roku, w którym ukazywały się publikacje ogłoszeń LED był marzec – 344 ogłoszeń przetargowych. W lutym zmonitorowano 301 wyników o wyborze wykonawcy, natomiast w styczniu pojawiło się 261 informacji.

Zdecydowanie najwięcej ogłoszeń o wszczęciu postępowania przetargowego związanego z tematem oświetlenia LED, ogłaszano w województwie śląskim – 171 informacji. Kolejne miejsca zajęły województwa mazowieckie (151) oraz wielkopolskie (77). Najmniejszą ich liczbę zmonitorowano w województwie lubuskim (8).

Jak wynika z pozyskanych informacji województwa: śląskie, mazowieckie oraz wielkopolskie  są tymi obszarami, w których realizacja przetargów była najliczniejsza (śląskie – 184, mazowieckie– 121, wielkopolskie – 76). Najmniej inwestycji realizowanych będzie na terenie województwa lubuskiego – 9.

Zmiana, która została zaobserwowana w poprzednim kwartale, dotycząca wyboru trybu postępowania, utrzymała się również w pierwszym kwartale 2019 r. Nadal organizatorzy zamówień, najczęściej decydowali się na przeprowadzenie postępowania poza reżimem ustawy Prawo zamówień publicznych. Tak jak poprzednio, również w  I kwartale 2019 r. jest to zapytanie ofertowe, które wystąpiło 468 razy . Dla porównania tryb przetargu nieograniczonego wybrano 407 razy.

W analizowanym okresie 2019 roku najczęściej pojawiający się typ przetargów obejmujących badany zakres branżowy dotyczył „usług i wykonania”. 557 ogłoszeń o zamówieniach publicznych zakwalifikowanych zostało właśnie w tej kategorii.

Więcej informacji o przetargach na oświetlenie LED w I kwartale 2019 r. ukaże się w numerze 2/2019 dwumiesięcznika Oświetlenie LED. Zaprenumeruj.