Wycofanie lamp

15 kwietnia 2015
Wycofanie lamp

Zgodnie z drugim etapem wprowadzenia w życie rozporządzeń EU 245/2009 (ErP), 357/2010 (ErP) oraz warunkami Dyrektywy EU 2011/65 (RoHS2), od 13 kwietnia 2015 r. zabronione jest dalsze wprowadzanie na rynek wszystkich lamp rtęciowych (HQL), lamp rtęciowo-żarowych (HWL) i wielu lamp sodowych (NAV Plug-in) w krajach Unii Europejskiej.

 

Zaprenumeruj Oświetlenie LED