Wygrany proces sądowy o unieważnienie patentu

21 lutego 2018
Wygrany proces sądowy o unieważnienie patentu

Firma Seoul Semiconductor doprowadziła do unieważnienia patentu firmy Everlight w Zjednoczonym Królestwie; Everlight musi także pokryć koszty procesu.

W dniu 20 lutego 2018 r. firma Seoul Semiconductor Co., Ltd. ogłosiła, że wygrała w Zjednoczonym Królestwie proces sądowy o unieważnienie patentu z firmą Everlight Electronics Co., Ltd.

Patent firmy Everlight nr EP (UK) 1169735, który został unieważniony wskutek pozwu złożonego przez firmę Seoul, dotyczył sposobu rozmieszczenia diod typu LED zapewniającego rozproszenie ciepła. Firma Everlight nabyła ten patent od amerykańskiej spółki w 2017 r. W ostatnim czasie firma Everlight złożyła w amerykańskim sądzie federalnym pozew przeciwko konkurencyjnemu przedsiębiorstwu, firmie Bridgelux Inc., w odniesieniu do naruszenia patentu w związku ze stosowaniem przez tę firmę zagranicznego odpowiednika tego patentu.

W zeszłym roku firma Seoul złożyła w brytyjskim sądzie patentowym wniosek o unieważnienie patentu firmy Everlight. Po intensywnym postępowaniu przed brytyjskim sądem firma Everlight zaprzestała obrony i uznała nieważność patentu, w związku z czym zobowiązana jest także zwrócić firmie Seoul koszty procesu.

W dniu 14 lutego 2018 r., bazując na stanowisku firmy Everlight, brytyjski sąd patentowy wydał decyzję unieważniającą jej patent. Sąd zasądził również obowiązek zapłaty przez firmę Everlight ok. 1 mln dol. (712 247,10 funtów) na rzecz firmy Seoul tytułem kosztów postępowania.

Zaprenumeruj Oświetlenie LED