Wzrost całkowitej sprzedaży produktów LED o 22%

28 listopada 2017
Wzrost całkowitej sprzedaży produktów LED o 22%

W III kwartale bieżącego roku Philips Lighting odnotował wzrost sprzedaży na poziomie 1,3% i stałą poprawę rentowności operacyjnej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Kluczowe wydarzenia III kwartału 2017 r.:

  • Sprzedaż w wysokości 1684 mln EUR, wzrost sprzedaży o 1,3% w stosunku do III kwartału 2016 r.
  • Wzrost całkowitej sprzedaży produktów LED o 22%, co stanowi obecnie 68% całkowitej sprzedaży (III kwartał 2016 r.: 56%)
  • Skorygowana EBITA w wysokości 176 mln EUR (III kwartał 2016 r.: 175 mln EUR)
  • Skorygowana marża EBITA 10,5% poprawa o 50 punktów bazowych do III kwartału 2016 r.: 10,0%
  • Dochód netto w wysokości 110 mln EUR (III kwartał 2016 r.: 51 mln EUR)
  • Wolne przepływy pieniężne w wysokości -5 mln EUR (III kwartał 2016 r.: 164 mln EUR)

Zgodnie z postawionym celem, firma Philips Lighting osiągnęła w tym kwartale wzrost sprzedaży. Po raz pierwszy w trakcie naszej transformacji wzrost sprzedaży w obszarze technologii LED i zintegrowanych systemów oraz usług oświetleniowych znacznie niweluje spadek w obszarze naszej tradycyjnej działalności – powiedział Eric Rondolat, CEO Philips.

W tym samym czasie odnotowaliśmy dalszy wzrost rentowności, do czego przyczyniły się technologia LED oraz zintegrowane systemy i usługi oświetleniowe. Wyniki te są dowodem na sukces w realizowaniu naszej strategii. Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia naszych celów na rok 2017 – dodał.

www.lighting.philips.pl