Wzrost sprzedaży produktów LED

2 lutego 2017
Wzrost sprzedaży produktów LED

W IV kwartale 2016 r. firma Philips odnotowała wzrost sprzedaży produktów LED o 16 proc., co stanowi 59 proc. całości sprzedaży. Zysk EBITA wyniósł 188 mln euro (IV kwartał 2015: 159 mln euro), marża EBITA wzrosła o 190 pkt bazowych do 9,7 proc. (IV kwartał 2015: 7,8 proc.).

Przychód netto firmy w IV kwartale wyniósł 63 mln euro, w tym 41 mln euro za licencje marki, koszty oddzielenia i wydatki niewliczone w 2015 r.

Biznes w 2016 r. zachowywał się zgodnie z naszym strategicznym podejściem, mimo trudnych warunków na niektórych rynkach. Cieszymy się ze znacznego wzrostu rentowności oraz stabilnego, wolnego przepływu środków pieniężnych w naszym pierwszym roku działalności jako samodzielne przedsiębiorstwo. Te wyniki świadczą o ciągłym postępie w stronę naszych założeń strategicznych i średnioterminowych celów finansowych – powiedział Eric Rondolat, CEO firmy.

W całym 2016 r. sprzedaż Philips Lighting wyniosła 7,1 mld euro, czyli o 2,4 proc. mniej niż w 2015 r. Z kolei przychód netto ukształtował się na poziomie 185 mln euro (w 2015 r. wyniósł 240 mln euro), w tym 143 mln euro za licencje marki, koszty oddzielenia i wydatki niewliczone w 2015 r.

 

 

 

Zaprenumeruj Oświetlenie LED