Zielona Bydgoszcz

2 czerwca 2016
Zielona Bydgoszcz

W kwietniu 2016 r. wyłoniono zwycięzców konkursu na najlepsze zielone zamówienia publiczne w ramach projektu „Green ProcA”. Zgłoszone propozycje były oceniane według kryteriów takich, jak: redukcja emisji CO2, powtarzalność zamówienia, innowacyjność, kryteria społeczne oraz działalność i polityka gminy w sprawie efektywności energetycznej.

 

W kategorii miast powyżej 100 tys. mieszkańców II miejsce przypadło Zarządowi Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy za przetarg na modernizację oświetlenia ulicznego. Przetarg odbył się w ramach programu SOWA. Działania modernizacyjne obejmowały również uruchomienie i konfigurację nowoczesnego inteligentnego systemu zdalnego sterowania i monitoringu oświetlenia zapewniającego indywidualne sterowanie każdą zainstalowaną oprawą. Prace modernizacyjne przeprowadziła ENERGA Oświetlenie. Ogółem zmodernizowano 7309 opraw, instalując oprawy typu LED o mocy od 70 do 400 W.

 

Dzięki temu roczne zużycie energii na oświetlenie uliczne w Bydgoszczy zmniejszyło się o 51,8 proc., uzyskano oszczędność energii elektrycznej w wysokości 2300 MWh i zmniejszono emisję CO2 o 2450 Mg.

 

 

Więcej informacji o wynikach  Konkursu „Green ProcA”