Wchodzą w życie nowe wymagania wobec źródeł, modułów i opraw LED

1 września 2021
Wchodzą w życie nowe wymagania wobec źródeł, modułów i opraw LED

W dniu dzisiejszym wchodzą w życie zapisy rozporządzeń Komisji Europejskiej określające nowe wymagania wobec źródeł, modułów i opraw LED.  Podstawowym założeniem wprowadzenia nowych norm jest zwiększenie energooszczędności urządzeń LED.

Sformułowano definicje określające parametry graniczne źródeł LED, wyłączenia z rozporządzeń oraz kilkanaście definicji parametrów wielkości fizycznych, a także elementów i urządzeń pomocniczych stosowanych w oświetleniu LED. Ponadto podano obowiązki dostawców, sprzedawców stacjonarnych i platform internetowych.

W dniu 11 marca 2019 roku zostało przyjęte Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2015 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego źródeł światła oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 874/2012.

Podane w nim definicje i określenia zostały szczegółowo omówione w artykule opublikowanym w  numerze 1/2021 Oświetlenie LED.

Zaprenumeruj Oświetlenie LED