Biuro marzeń, biuro przyszłości

6 kwietnia 2017
Biuro marzeń, biuro przyszłości

Firma Philips Lighting Poland po 10 latach obecności w biurowcu Philips House (Warszawa, Aleje Jerozolimskie 195B) przeprowadziła generalną metamorfozę przestrzeni pracy. Nowe biuro stanowi prezentację możliwości technologicznych firmy, dzięki którym możliwe jest kreowanie ergonomicznych i w pełni interaktywnych przestrzeni do pracy.

Wewnętrzny proces miał dla organizacji jednocześnie wymiar eksperymentalny: pracownicy na co dzień testują oferowane przez firmę produkty i rozwiązania, co przekłada się na lepsze zrozumienie potrzeb klientów firmy i bardziej efektywne wdrożenia.

Doświadczenie firmy pozwala na świadczenie usług doradczych oraz dostarczanie gotowych projektów umożliwiających innym organizacjom zmianę̨ biur – tak aby dokonać korzystnych zmian w kulturze pracy i bardziej zmotywować pracowników.

Technologia uwalnia nas od biurek, a praca staje się bardziej zespołowa

W firmach, których głównym kapitałem jest wiedza, praca w biurze coraz rzadziej trwa od godziny 9 do 17. Konieczne staje się bardziej elastyczne podejście do harmonogramu dnia. Za zmianami w stylu pracy powinna podążać także zmiana myślenia o aranżacji powierzchni biurowej.

W warszawskim biurze Philips Lighting planowanie przestrzeni było oparte na koncepcji activity-based workspace. Zgodnie z jej założeniami kluczowe jest dostosowanie środowiska pracy do różnorodnych czynności i zadań wykonywanych codziennie przez pracowników oraz do stylu ich pracy. W pokojach skupienia, tzw. focus rooms, mogą oni realizować zadania wymagające największej koncentracji. Budki telefoniczne przeznaczone do biura zostały tak zaprojektowane, aby odgłosy rozmów telefonicznych nie przeszkadzały kolegom pracującym w przestrzeniach wspólnych. Zlokalizowanie biurek przy oknach oraz przeszklone ściany działowe zapewniają wszystkim równomierny dostęp do światła słonecznego.

Human centric design, human centric lighting – projektowanie wokół użytkownika

Dobrze zaprojektowane biuro stanowi istotną wartość dodaną dla użytkowników. Aby osiągnąć taki efekt, należy zacząć od obserwacji i analizy codziennych potrzeb i wymagań użytkowników danej przestrzeni. Inaczej projektuje się przestrzeń sprzyjającą skupieniu, inaczej te wspierające kreatywne burze mózgów, projektowanie lub spotkania i konferencje. Następnie przygotowuje się odpowiednie pomieszczenia: punkty wymiany wiedzy, zaciszne strefy pracy indywidualnej, strefy relaksu, pokoje sprzyjające kreatywności, wspólną kuchnię. Takie podejście ma szczególne znaczenie dla przedstawicieli dorastającego w świecie nowoczesnych technologii pokolenia Y.

Dużą rolę w przejściu z biura standardowego do zindywidualizowanego odgrywa oświetlenie. Wiemy już, że oświetlenie w biurze może zarówno sprzyjać́ relaksowi, jak i poprawiać efektywność oraz zdolność koncentracji. Wspieranie rytmu dobowego prowadzi do poprawy stanu zdrowia, zmniejszenia częstotliwości popełniania błędów, a w efekcie – do zwiększenia zadowolenia i produktywności pracowników.

Dlatego human centric lighting opiera się na dopasowaniu światła do indywidualnych potrzeb użytkowników i uwzględnia nie tylko różnice fizjologiczne między pracownikami (starsi potrzebują więcej światła niż młodsi koledzy), lecz także różnorodność powierzanych im zadań. Human centric lighting spotyka się z coraz większym zainteresowaniem ze strony deweloperów i zarządców budynków biurowych, którzy dążą w ten sposób do podniesienia swojej konkurencyjności.

Z myślą o potrzebach użytkowników nowego biura Philips Lighting została zaprojektowana aplikacja na urządzenia mobilne pozwalająca na zarządzanie oświetleniem oraz temperaturą w biurze. W każdym pomieszczeniu oraz na każdym biurku znajdują się naklejki z kodem QR. Zeskanowanie ich za pomocą aplikacji pozwala użytkownikom swobodnie sterować oświetleniem i klimatyzacją, by dopasować je do indywidualnych potrzeb i upodobań. Z poziomu urządzeń mobilnych pracownicy mogą również zarządzać rezerwacjami sal konferencyjnych (służy do tego system EVOKO).

Jakimi zasadami należy się kierować, planując oświetlenie biura?

Oświetlenie w biurze może sprzyjać zarówno relaksowi, jak i poprawiać efektywność oraz zdolność koncentracji. Wspieranie rytmu dobowego prowadzi do poprawy stanu zdrowia, zmniejszenia częstotliwości popełniania błędów, a w efekcie – do zwiększenia zadowolenia i produktywności pracowników.

Najczęściej spotykanym błędem w polskich biurach jest projektowanie jednego typu oświetlenia dla całej przestrzeni, bez doboru oświetlenia do poszczególnych form aktywności ani bez uwzględnienia wieku pracowników (starsi potrzebują więcej światła). Problemem jest również jakość stosowanego oświetlenia. Trzeba zwracać uwagę na tzw. UGR, czyli wskaźnik olśnienia. Zbyt wysoki poziom wywołuje problemy, a nawet uszkodzenia wzroku.

W projekcie oświetlenia biurowego najważniejsze są:

  • dostęp do światła dziennego,
  • wsparcie rytmu dobowego użytkownika,
  • możliwość dopasowania natężenia i barwy światła do bieżących potrzeb użytkownika,
  • łatwe i intuicyjne zarządzanie oświetleniem przez użytkownika poprzez aplikacje mobilne (np. Philips Q Point System).

www.lighting.philips.pl