Efektywność energetyczna stałoprądowych układów zasilania źródeł i modułów LED

12 lutego 2015
Efektywność energetyczna stałoprądowych układów zasilania źródeł i modułów LED

Diody elektroluminescencyjne zasilane są prądowo i do poprawnej pracy wymagają ograniczenia prądu. Dlatego w profesjonalnych zastosowaniach do zasilania LED stosuje się najczęściej zasilacze stałoprądowe zapewniające stabilną pracę diod poprzez ograniczenie do minimum zmian wartości prądu.

W obowiązujących przepisach układy zasilania LED są definiowane różnie. Najobszerniej opisuje to norma PN-EN 61347-13 Wymagania szczegółowe dotyczące elektronicznych urządzeń sterujących zasilanych prądem stałym lub prądem przemiennym do modułów LED. Zakres tej normy obejmuje szczegółowe wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektronicznych urządzeń sterujących, zasilanych prądem stałym o napięciu do 250 V lub prądem przemiennym o częstotliwości 50 lub 60 Hz i napięciu do 1000 V oraz o częstotliwości wyjściowej mogącej różnić się od częstotliwości zasilania, współpracujących z modułami LED.

W normie zdefiniowano elektroniczne urządzenie sterujące do modułu LED jako urządzenie, które jest włączone między sieć zasilającą i jeden lub więcej modułów LED, służące do zasilania modułu (modułów) LED napięciem odpowiadającym jego (ich) napięciu znamionowemu lub prądowi znamionowemu.

Obowiązujące rozporządzenia:  244/2009,  1194/2012,  1194/2012 i 278/2009  zostały szczegółowo omówione w numerze 1.2015 kwartalnika Oświetlenie LED.

Zaprenumeruj