Kontrola oświetlenia na warszawskich ulicach

31 stycznia 2020
Kontrola oświetlenia na warszawskich ulicach

Nadzór nad oświetleniem infrastruktury drogowej wymaga ciągłej kontroli nie tylko stanu technicznego, ale również parametrów fotometrycznych. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie przy odbiorze inwestycji przeprowadził pomiary kontrolne miejsc, w których wykonano modernizację oświetlenia, oraz nowych instalacji na przejściach dla pieszych.

Pracownicy wydziału oświetlenia ZDM mają do dyspozycji luksomierz – urządzenie służące do pomiaru poziomu natężenia światła, miernik luminancji – urządzenie służące do pomiaru ilości światła odbitego od powierzchni jezdni – oraz miernik barwy światła – urządzenie służące do pomiaru barwy światła, które jest emitowane przez oprawy oświetleniowe. Urządzenia posiadają świadectwa wzorcowania wydane przez Laboratorium Wzorcujące Urzędu Miar.

Wszystkie stosowane urządzenia służą do pomiaru parametrów oświetlenia, których graniczne poziomy są określone w normie PN-EN 13201-3: 2016-03 Oświetlenie dróg. Do każdej ulicy w Warszawie przypisana jest tzw. klasa oświetleniowa, a co za tym idzie, wyznaczone są minimalne poziomy natężenia światła i luminancji. Dodatkowo, dla nowo projektowanych instalacji ZDM określa również maksymalny poziom barwy światła – na większości warszawskich ulic barwa światła powinna się mieścić w przedziale 3000–3700 K.

Dzięki nowoczesnej aparaturze ZDM nie tylko sprawnie typuje ulice, które wymagają modernizacji w pierwszej kolejności, ale również weryfikuje wykonane już instalacje oświetleniowe. To szczególnie ważne, bo prawidłowe oświetlenie wpływa na bezpieczeństwo na drogach.

Źródło: ZDM

Zaprenumeruj Oświetlenie LED