Modernizacja oświetlenia ulicznego w Warszawie

22 listopada 2018
Modernizacja oświetlenia ulicznego w Warszawie

Na ulicach Warszawy jest ponad 110 tys. słupów oświetleniowych. W tym roku wymienionych zostało niemal 1,3 tys. latarni – czyli tyle, ile w 2016 i 2017 r. Dla porównania w 2015 r. było ich o prawie 1 tys. mniej. Remonty i przebudowy oświetlenia są kompleksowe – wymieniane są zarówno urządzenia sterujące i okablowanie, jak i montowane nowe słupy i oprawy. Od kilku lat stosowane są oprawy w technologii LED – tylko w tym roku przybyło ich ok. 1,7 tys. Łącznie na ulicach, którymi opiekuje się Zarząd Dróg Miejskich, działa już ponad 6 tys. takich opraw.

Oprócz pojedynczych modernizacji w tym roku ZDM zrealizował kilka dużych inwestycji związanych z oświetleniem. Jedną z największych i jednocześnie najbardziej innowacyjnych realizacji była wymiana oświetlenia w parku Praskim. System oświetlenia w parku to tzw. oświetlenie nadążne.

Latarnie nie tylko dają światło, ale też są ważnym elementem estetyki przestrzeni publicznej. Dlatego ich wzór zawsze uzgadniany jest z miejskim Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego, a tam, gdzie ulice mają zabytkowy charakter, również z konserwatorem zabytków. W takich miejscach ustawiane są latarnie typu Pastorał Warszawski, stylizowane na zabytkowe.

Przy okazji remontów oświetlenia jezdni i chodników doświetlane są również przejścia dla pieszych. Do końca tego roku warszawscy drogowcy doświetlą 362 przejścia.

W przyszłym roku równie intensywnie kontynuowane będą prace związane z remontem oświetlenia na warszawskich ulicach.

Dodatkowo Zarząd Dróg Miejskich prowadzi zaawansowane negocjacje z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nt. warunków przyznania pożyczki w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”. W ramach tego programu w ciągu 2 lat planowana jest modernizacja oświetlenia 13 ulic. Prace mają być kompleksowe (tj. wymiana kabli, szaf zasilających, słupów i opraw), budżet całego projektu to 12,5 mln zł, z czego od NFOŚiGW warszawscy drogowcy otrzymają prawie 10,8 mln zł. Celem programu jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Według obliczeń przebudowa ww. ulic wykonana w technologii LED przyniesie średnią oszczędność na poziomie 60 proc. – zakładane roczne oszczędności w porównaniu z istniejącym zużyciem to 720 MWh energii elektrycznej.

Źródło: ZDM