Rozstrzygnięte przetargi dotyczące oświetlenia LED – analiza III kwartału 2020 r.

27 listopada 2020
Rozstrzygnięte przetargi dotyczące oświetlenia LED – analiza III kwartału 2020 r.

W Polsce w okresie od  lipca do września 2020 roku dokonano rozstrzygnięć 173 wyników przetargów, w których opis  przedmiotu zamówienia zawierał hasło oświetlenie LED (raport zawiera wszystkie wyniki przetargów, w których oświetlenie LED występowało jako samodzielne zamówienie jak i te, w których stanowiło ono część składową większego przetargu).

W analizowanym okresie dokonano 21 unieważnień postępowania publicznego.Opracowanie koncentruje się na zamówieniach, które zostały zakończone wyłonieniem wykonawcy.

Rozstrzygnięć dotyczących wyłącznie oświetlenia  LED zamieszczono 112.

Źródłem zebranych danych do raportu były ogłoszenia o wygranych przetargach opublikowane w głównej mierze w BZP (163  informacji) oraz Biuletynie Unijnych Zamówień Publicznych – TED (10) i są poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje.

Kiedy publikowano ogłoszenia o wynikach przetargów?

W III kwartale 2020 r. najwięcej informacji o wyborze wykonawcy zamówienia publicznego ukazało się we wrześniu (70). Nieco mniej rozstrzygnięć przetargów opublikowano w sierpniu – 59, a w lipcu było ich 44.

 Gdzie najliczniej publikowano wyniki przetargowe?

Według danych opracowanych przez Pressinfo.pl najwięcej publikacji o wynikach przetargów związanych z tematem oświetlenia LED w Polsce, w III kwartale 2020 r., zamieszczono na terenie województwa mazowieckiego (34 wyniki), śląskiego (29) oraz wielkopolskiego (13). Najsłabiej sytuacja wyglądała w województwach: podlaskie i zachodniopomorskie, gdzie zmonitorowano 4 informacji dotyczących tego tematu.

Liderzy – czyli, gdzie, kto i na jakie kwoty wygrywa przetargi?

Na pierwszym miejscu podsumowania rozstrzygniętych przetargów związanych przedmiotowo z oświetleniem LED znajdują się firmy z obszaru województwa mazowieckiego – 43 zwycięstwa. Mazowieckie przedsiębiorstwa od kilku kwartałów mogą pochwalić się najwyższą skutecznością w uzyskiwaniu zamówienia publicznego. Związane jest to  zarówno z koncentracją firm  w obrębie tego obszaru administracyjnego, oraz dobrego przygotowania merytorycznego i znajomości rynku. W czołówce znalazły się również przedsiębiorstwa z województw śląskiego (22) oraz pomorskie (13).

Analizując zgromadzone dane pod kątem łącznej wartości za wygrane postępowania, należy zauważyć, że w III kwartale 2020 roku na podium znalazły się firmy z województw:  mazowieckiego (15,5 mln zł), śląskiego (12,8 mln zł) oraz pomorskiego (9,5 mln zł).

Największym portfelem zamówień publicznych pod względem najwyższej kwoty łącznej za postępowania rozstrzygnięte, w analizowanym okresie, może pochwalić się CENTRUM ZAOPATRZENIA ENERGETYKI ELTAST SP. Z O.O., która zdobyła zamówienia na kwotę ponad 4,9 mln zł.

W tabeli poniżej przedstawiono 5 firm, które uzyskały kontrakty o najwyższej łącznej wartości.

Nazwa firmy Wartość
CENTRUM ZAOPATRZENIA ENERGETYKI ELTAST SP. Z O.O. 4 951 770,00 zł
PPHU EL-MAR S.C. DANUTA TOKARZ, MAREK TOKARZ, 4 530 463,33 zł
ROBOTY ZIEMNE DARIUSZ SALA 4 423 230,16 zł
ELECTRICON SP. Z O.O. 3 845 595,00 zł
CZĘSTOBUD PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE DAMIAN ŚWIĄCIK 3 177 070,53 zł

 

Dużą skutecznością w przygotowywaniu zwycięskich ofert może pochwalić się SP-INSTAL SEBASTIAN PRZEPIÓRSKI, która została wybrana do realizacji 4 kontraktów w trybie zamówień publicznych.

Zamówienie publiczne o najwyższej wartości zostało rozstrzygnięte przez Urząd Miasta i Gminu w Czersku. Przedmiotem przetargu była Przebudowa drogi Łubna – Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ROBOTY ZIEMNE DARIUSZ SALA. W tabeli poniżej znajdują się  trzy rozstrzygnięte postępowania o najwyższej wartości.

Troska o środowisko, długa żywotność oświetlenia oraz energooszczędność – przy rosnących cenach prądu – spowodowały, że coraz więcej odbiorców energii elektrycznej decyduje się na zmianę oświetlenia na dużą skalę. Wśród postępowań ogłoszonych w monitorowanym okresie, to właśnie modernizacja oświetlenia zajmuje pierwsze miejsca w podsumowaniu:

Nazwa Inwestora Wartość przetargu Zwycięzca Przedmiot (skrót)
URZĄD MIASTA I GMINY CZERSK 4 423 230 zł ROBOTY ZIEMNE DARIUSZ SALA  Przebudowa drogi Łubna – Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego
STOŁECZNY ZARZĄD INFRASTRUKTURY 3 845 595 zł ELECTRICON SP. Z O.O.  Wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadania: Rozbudowa systemu energetycznego kompleksu wraz z budową centralnej agregatorowni w kompleksie wojskowym przy ul. Żwirki i Wigury 1C w Warszawie
URZĄD MIASTA I GMINY JANIKOWO 3 612 694 zł PPHU EL-MAR S.C. DANUTA TOKARZ, MAREK TOKARZ, „Wymiana źródeł światła i budowa sieci energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Janikowie etap I, etap II, etap III”

Najwyższa wartość pojedynczych przetargów w III  kwartale 2020 roku (dotyczące oświetlenia LED)

W okresie od 1 lipca do 30 września 2020 roku dokonano rozstrzygnięć przetargów dotyczących oświetlenia LED – które stanowiło całość lub część postępowania – na łączną kwotę: 75 319 620,97 zł.

Fot. Beghelli

Pełny raport przygotowany przez Pressinfo ukaże się w numerze 4/2020 Oświetlenie LED.

Zaprenumeruj