Technologie oświetleniowe związane z pozawzrokowymi reakcjami człowieka na światło będą się dynamicznie rozwijać

26 kwietnia 2018
Technologie oświetleniowe związane z pozawzrokowymi reakcjami człowieka na światło będą się dynamicznie rozwijać

Produkty i rozwiązania sygnowane literami HCL pojawiły się w ofercie większości liczących się producentów.Prognozy przedstawiane przez agencje konsultingowe typu A.T. Kearney dla LightingEurope i Niemieckiego Stowarzyszenia Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (ZVEI) wskazują na szybką dynamikę rozwoju tych technologii. Według A.T. Kearney wartość produktów HCL w Europie do 2020 roku może osiągnąć sumę od 0,87 mld do 1,4 mld euro (realistyczna infiltracja rynku) lub nawet do 12,8 mld euro (stuprocentowa infiltracja rynku). Według tego samego raportu wartość rynku HCL w Polsce w 2020 roku szacowana jest na 44 mln euro. Sektorami, w których nastąpi największe spopularyzowanie tej technologii, będą sektor biurowy, medyczny, edukacyjny.

Analiza wartości rynkowej koncepcji HCL jest trudna ze względu na to, że HCL jest obecnie traktowany często jako nośny slogan reklamowy. Na rynku komercyjnym pojawiło się dużo produktów o różnej proweniencji i jakości. Weryfikowalne badania na temat skuteczności koncepcji HCL są możliwe dopiero po pewnym okresie funkcjonowania tych produktów w aplikacjach oświetleniowych przeznaczonych dla zróżnicowanych grup odbiorców. Należy wspomnieć, że idea HCL nie opiera się na samym sterowaniu lub charakterystyce fotometrycznej źródła światła, lecz na długofalowych skutkach ekspozycji poszczególnych użytkowników i ich grup na zindywidualizowane systemy oświetlenia odpowiadające na pozawzrokowe potrzeb ich odbiorców. Przytoczone wcześniej badania ukazują, że potrzeby te nie są do końca zdefiniowane.

Więcej w numerze 2/2018 Oświetlenie LED. Zaprenumeruj