Inteligentny sposób na redukcję kosztów zużycia energii od Beghelli

24 marca 2023
Inteligentny sposób na redukcję kosztów zużycia energii od Beghelli

Indywidualny system automatycznej regulacji strumienia oprawy AutoDimm, w przypadku zaistnienia sprzyjających warunków (słoneczny letni dzień, przeszklone biuro z oknami wychodzącymi na południowy zachód itp.), może generować nawet do 45% oszczędności kosztów zużycia energii.

System automatycznej regulacji strumienia składa się z oprawy oświetleniowej wyposażonej w inteligentny zasilacz SmartDriver, który umożliwia zmianę strumienia oraz fotosensora służącego do analizy światła odbitego. Taki układ skutecznie i płynnie reguluje strumieniem świetlnym oprawy w taki sposób, aby utrzymać nie mniejszy niż wymagany poziom natężenia oświetlenia na płaszczyźnie pracy, niezależnie od dobowych zmian światła naturalnego, wnikającego przez okna lub inne źródła światła.

Redukcja kosztów zużycia energii

Światło dzienne bierze udział w oświetleniu powierzchni pracy w każdym pomieszczeniu mającym do niego dostęp. Niezależnie od tego, czy wynosi on kilka czy kilkadziesiąt procent, zadaniem systemu Autodimm jest automatyczna redukcja ilości światła emitowanego przez oprawę w czasie, w którym zwiększa się ilość nasłonecznienia w obszarze powierzchni roboczej. I analogicznie w przypadku, gdy na dworze robi się ciemniej, układ automatycznej regulacji automatycznie zwiększa strumień świetlny oprawy tak, aby natężenie na powierzchni roboczej pozostawało na stałym, wymaganym poziomie.

Zależność pomiędzy emitowanym przez oprawę strumieniem a poborem mocy jest w przybliżeniu liniowa, dlatego przy ściemnianiu pobór mocy oprawy spada o tyle samo, o ile ona obniża swój strumień. Oprawy zawsze świecą proporcjonalnie mniej o wartość udziału światła naturalnego, co ma bezpośredni wpływ na redukcję kosztów zużycia energii, bez pogorszenia warunków pracy. Efektywność przyciemniania się opraw jest zauważalna również w wolniejszym spadku wydajności świetlnej [lm/W] oraz wydłużeniu się żywotności oprawy. Przykładowo, jeżeli średni strumień oprawy ściemnianej wynosi 50% jej wartości nominalnej, można przyjąć, że nastąpi wzrost żywotności opraw o 40%, a skuteczność świetlna zwiększy się nawet o 15%. W porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami zasilacz SmartDriver wraz z systemem Autodimm dają szansę oszczędności energii elektrycznej rzędu nawet 45%. W tym przypadku każdy dopływ światła naturalnego, nawet ten najmniejszy, który trafia na powierzchnię roboczą, jest niezwykle istotny, ponieważ generować będzie oszczędności wynikające z odpowiedniego przyciemniania się opraw.

Efektywna technologia oświetleniowa nie kończy się tylko i wyłącznie na doborze opraw LED. Warto uświadomić sobie, że pomimo poczynionych inwestycji w oprawy LED zużycie energii może być i tak o ok. 30% większe niż w przypadku opraw LED wyposażonych w inteligentne systemy kontroli oświetlenia Beghelli. Różnice pomiędzy wydajnością opraw LED, a opraw LED wyposażonych w inteligentny sensor Autodimm prezentują poniższe wykresy.

Przedstawiony wykres obrazuje dzienne zużycie energii elektrycznej przez oprawy oświetleniowe pozbawione inteligentnej automatyki, która reguluje ich pracą. Raz włączone oprawy będą emitować swój znamionowy strumień świetlny niezależnie od ilości światła naturalnego docierającego na płaszczyznę roboczą oraz obecności osób w pomieszczeniu.

 

Wykorzystując System Automatycznej Regulacji Strumienia – AutoDimm Natural Light, z indywidualnym dla każdej oprawy czujnikiem, możemy precyzyjnie oświetlić powierzchnię pracy. Spełniamy wtedy wymogi dotyczące natężenia oświetlenia i jego równomierności, a równocześnie ograniczamy pobór mocy opraw w godzinach o dużym natężeniu światła dziennego. Takie rozwiązanie pozwala na oszczędność energii o 30%.

W pomieszczeniach, gdzie ruch odbywa się sporadycznie, doskonale sprawdzi się tryb AutoDimm Dynamic Light. Szybkie zmiany natężenia oświetlenia odczytane z poziomu podłogi aktywują w oprawie zaprogramowaną wcześniej scenę. Scena ta obowiązywać będzie przez zaprogramowany wcześniej okres, a następnie – jeżeli czujnik nie wykryje kolejnego ruchu – strumień świetlny oprawy powróci do minimum.

Jeżeli charakter obiektu na to pozwoli, możemy jednocześnie aktywować dwa tryby pracy opraw Beghelli AutoDimm: Natural Light oraz Dynamic Light. To rozwiązanie gwarantuje skuteczne oświetlenie miejsc pracy, a jednocześnie generuje maksymalne oszczędności. Wystarczy tylko porównać powierzchnię, jaką zajmują niebieskie pola na wykresach, obrazujące użycie energii przez oprawy oświetleniowe.

Specyfika scenariuszy oświetlenia

Automatyzacja oświetlenia możliwa jest dzięki sterownikowi SmartDriver, który umożliwia programowanie opraw zgodnie ze specyficznymi scenariuszami oświetlenia, odpowiadającymi codziennym sytuacjom, lub zaprogramowanie ich działania dopasowanego do wykonywania określonych czynności przez użytkowników. Takie scenariusze można uzyskać dzięki kalibracji zasilacza SmartDriver w wybranych trybach AutoDimm – Natural Light oraz Dynamic Light.
I tak, czujnik AutoDimm zaprogramowany jako Natural Light będzie determinować swoje działanie pod względem ilości światła dziennego dochodzącego do danego pomieszczenia, regulując strumień oprawy w sposób automatyczny. Z kolei Dynamic Light, nazywany również detektorem ruchu, będzie reagować na szybkie zmiany natężenia na powierzchni pracy będące wynikiem ruchu, uaktywniając zaprogramowaną wcześniej scenę, która będzie obowiązywać przez dowolny, zaprogramowany czas (np. kiedy pracownicy udają się na przerwę i pomieszczenie pozostaje puste).

Kalibracja

Do aktywacji czujnika AutoDimm nie jest wymagane jakiegokolwiek programowanie ani specjalne uruchamianie systemu, ponieważ w mikrokontrolerze, zintegrowanym z każdym układem zasilania SD, zaprogramowany został szczegółowy algorytm działania. Dzięki temu cały proces kalibracji i regulacji wykonywany jest indywidualnie przez każdą z opraw, dokładnie dla warunków środowiskowych, w jakich pracuje (to zaleta zarówno dla instalatora, jak i użytkownika). Układ kalibracyjny działa cały czas równolegle z układem regulacyjnym, na bieżąco analizując światło odbite trafiające do sensora. W przypadku wykrycia jakichkolwiek anomalii, czujnik AutoDimm automatycznie przeprogramowuje układ regulacji. W ten sposób oprawy samoistnie dopasowują światło sztuczne do światła dziennego, uwzględniając wiele czynników (np. bieżące warunki pogodowe, liczbę osób obecnych w pomieszczeniu, sposób ustawienia przedmiotów, kolor ścian, odległość oprawy od naturalnego źródła światła itp.).

Koszty związane z użyciem energii elektrycznej pobieranej przez oświetlenie nierzadko stanowią znaczną część wszystkich kosztów ponoszonych w wyniku prowadzenia działalności i utrzymywania obiektów. Co więcej, jakość, stan i poziom oświetlenia stanowią istotną rolę z perspektywy samopoczucia osób przebywających w danym pomieszczeniu. Inteligentne, autorskie rozwiązanie od Beghelli wykorzystuje światło naturalne. To pozwala na automatyczną regulację strumienia oprawy, utrzymując wartość natężenia oświetlenia na założonym poziomie w danym pomieszczeniu o danej porze. Taki efekt przekłada się nie tylko na komfort pracy i wydajność pracowników, ale przede wszystkim jest szansą na realną optymalizację kosztów zużycia energii oraz troskę o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie emisji CO2.