Finansowanie inwestycji

Dobre praktyki PPP

7 czerwca 2018

Platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego opublikowała materiały dotyczące dobrych praktyk w zakresie