XXXI Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna 2023 i 3. Forum Technologii Oświetleniowych

30 czerwca 2023
XXXI Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna 2023 i 3. Forum Technologii Oświetleniowych

W dniach 15–16 czerwca 2023 roku w Warszawie, w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, odbyły się XXXI Krajowa Konferencja Oświetleniowa Technika Świetlna 2023 i 3. Forum Technologii Oświetleniowych.

Wydarzenie zorganizowane przez Polski Komitet Oświetleniowy SEP, Akademię LED
i Zakład Techniki Świetlnej Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej zgromadziło prawie 150 osób, reprezentujących przede wszystkim polskie środowisko oświetleniowe.

W części konferencyjnej odbyły się sesja otwierająca i cztery sesje plenarne. Zorganizowano też cztery warsztaty tematyczne. W sesji otwierającej przedstawiono tematy dotyczące modernizacji oświetlenia i kontroli sprzętu oświetleniowego. Sesje plenarne dotyczyły pomiarów promieniowania optycznego, sprzętu i rozwiązań oświetleniowych, oświetlenia dróg oraz iluminacji i zanieczyszczenia światłem. Warsztaty tematyczne dotyczyły wymagań projektowych w oświetleniu wnętrz, sterowania i zarządzania oświetleniem, oświetlenia przejść dla pieszych oraz projektowania iluminacji obiektów architektonicznych.

Przedstawiciele uczelni i instytutów badawczych, firm i partnerów wydarzenia zaprezentowali 20 referatów, których streszczenia dostępne są na stronie internetowej wydarzenia: https://kko.ciepoland.pl/program/ (Zakładka „Streszczenia referatów”).

Na wystawie towarzyszącej wykładom i warsztatom zaprezentowano najnowsze rozwiązania oświetleniowe oraz nowoczesny sprzęt i systemy do pomiarów wielkości fotometrycznych i kolorymetrycznych. Swoją ofertę na stoiskach informacyjnych zaprezentowały firmy: ES-System, Gl Optic, Ledvance, Signify, Schreder.

Sponsorami tegorocznego wydarzenia były firmy: GL Optic, Ledvance i Signify.

Patronatu honorowego udzielili wydarzeniu JM rektorzy politechnik: Warszawskiej, Łódzkiej, Białostockiej i Poznańskiej. Partnerem był Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol-lighting. Organizacja wydarzenia spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem uczestników.

Główne wnioski:

  • Wysoki poziom merytoryczny wystąpień.
  • Porównywalny do lat ubiegłych udział osób z uczelni i instytutów badawczych,
    przy mniejszej liczbie referatów o charakterze naukowym.
  • Duże zainteresowanie osób spoza uczelni i instytutów badawczych.
  • Większa niż w latach ubiegłych liczba referatów o charakterze technicznym.
  • Bardzo duże zainteresowanie warsztatami tematycznymi.
  • Pozytywny odbiór miejsca organizacji wydarzenia.

Kolejna edycja wydarzenia odbędzie w czerwcu 2024 roku.

www.kko.ciepolad.pl