Lider europejskiego rynku opraw oświetlenia awaryjnego

9 września 2020
Lider europejskiego rynku opraw oświetlenia awaryjnego

Najnowsza edycja Raportu CSIL „The european market for lighting fixtures” obrazuje, jak kształtowała się struktura europejskiego rynku opraw oświetleniowych w 2019 roku. Dane dotyczą sprzedaży i udziału w rynku według segmentów: rynek opraw oświetlenia awaryjnego oraz opraw oświetlenia podstawowego.

Z liczb podanych w raporcie wynika, że liderem europejskiego rynku opraw oświetlenia awaryjnego jest włoski producent – firma Beghelli, którego udział w strukturze rynku wynosi aż 17,7%. Całkowita wartość europejskiego rynku w tym segmencie w analizowanym roku wyniosła ponad 430 mln euro, natomiast sprzedaż zanotowana przez firmę Beghelli osiągnęła 76 mln euro. To ponad dwa razy więcej od zajmującej drugą pozycję firmy Eaton Lighting Europe.
Oprawy oświetlenia awaryjnego to trzon oferty produktowej firmy Beghelli, gdyż stanowią aż 70% sprzedaży włoskiego producenta w 2019 roku.

Źródło: Beghelli

Zaprenumeruj Oświetlenie LED