Nowa spółka technologiczna

19 września 2017
Nowa spółka technologiczna

LUG SA, czołowy europejski producent profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych, oraz Toka Burzyński Guzowski Sp. j. utworzyli nowy podmiot wzmacniający potencjał grupy LUG w obszarze rozwoju nowych technologii oświetleniowych. Partnerstwo pozwoli na szybszy rozwój i realizację założeń strategicznych Grupy Kapitałowej.

Dokument podpisano 9 września br.  w Zielonej Górze. Następstwem porozumienia jest powstanie nowej spółki technologicznej BIOT Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze. Nowy podmiot jest jednostką zależną wobec LUG, 51 proc. udziałów w nowej spółce obejmie LUG SA, a pozostałe  49 proc. Toka Burzyński Guzowski Sp. j. Spółka powstała, aby uzupełnić portfolio usług Grupy Kapitałowej LUG. Głównym obszarem działalności nowego podmiotu będzie prowadzenie badań i stymulowanie rozwoju w obszarze nowych technologii oświetleniowych. Współpraca obu udziałowców pozwoli na pełne wykorzystanie ich potencjału, tj. know-how posiadanego przez Toka Burzyński Guzowski Sp. j. oraz kapitału i rynku do komercjalizacji przyszłych technologii zapewnionego przez LUG SA. Stanowisko prezesa Zarządu  BIOT Sp. z o.o. obejmie Kamil Burzyński z Toka Burzyński Guzowski Sp.j., natomiast wiceprezesem Zarządu zostanie Wojciech Lewandowski, reprezentujący LUG SA.

Wspólne przedsięwzięcie jest kolejnym krokiem do urealnienia wyznaczonych w czerwcu strategicznych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej LUG. Naszym celem jest zapewnienie światowej jakości rozwiązań w obszarze zarządzania światłem. Liczę, że działania spółki BIOT Sp. z o.o. skupione wokół poszukiwania synergii oświetlenia i najnowszych technologii pozwolą nam na pełne wykorzystanie potencjału obu partnerów, tj. LUG i Toka –  mówi Ryszard Wtorkowski, prezes Zarządu LUG SA.

Zaprenumeruj Oświetlenie LED